Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

misiunea de baza in auditul financiar

« Back to Glossary Index

Faza I – 1. acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit

– lucrarile esentiale in aceasta etapa se refera la examenul de competenta si independenta
– decizia de acceptare – sta la baza serviciilor de audit
– forma juridica de contractare poate consta in 2 tipuri de documente:
1. contract de prestari servicii de audit
2. scrisoare de angajament (misiune) – document emis de auditor si acceptat de client indiferent de forma;
– din documentul contractual nu pot lipsi clauze cum ar fi:
– identificarea obiectului de audit
– stabilirea responsabilitatii
– intinderea auditorului (normele aplicabile)
– onorariile si modul de determinare a acestora
– eventualele rapoarte intermediare

Faza I – 2. orientarea si planificarea auditului

– principalele actiuni:
– cunoasterea globala a intreprinderii client
– identificarea zonelor, domeniilor, sistemelor si conturilor semnificative (semnificativ in audit insemneaza tot ce poate conduce la o prezentare eronata in situatiile financiare si tot ce poate prejudicia intreprinderea sau un tert)
– pe baza riscurilor identificate se elaboreaza planul de audit care cuprinde totalitatea zonelor ce vor fi supuse controlului, resursele necesare. Pe baza planului de audit se organizeaza programele de lucru ale fiecarui membru.

Faza II – 3. Evaluarea controlului intern al grupei

Evaluare initiala – cand prin proceduri si teste de conformitate se asigura ca sistemul de control intern functioneaza
– Evaluarea finala – in functie de care el poate aduce modificari ale planului si programelor de control
– Rezultatul evaluarii controlului intern – in cazul auditului intern de interes public trebuie sa faca obiectul unui raport distinct intitulat raport asupra controlului intern

Faza II – 4. Controlul conturilor (control substantiv) – adica interventii ale auditorului in contabilitatea firmei

– pe baza constatarilor din etapa precedenta, auditorul procedeaza la interventii proprii in contabilitatea firmei, scopul acestor interventii fiind obtinerea elementelor probante ( probe de audit) adica acele constatari pe care auditorul urmeaza a-si fundamenta opinia.
– material – elemente probante – documente primare sau contabile precum si alte declaratii ale conducerii intreprinderii
– calitatile elementelor probante:
– sa fie suficiente, adica relevante pentru tipul de opinie ce urmeaza a fi emis
– sa fie juste
– tehnicile de obtinere a elementelor probante:
1. inspectia fizica si observatie – cea mai potrivita tehnica pentru securitatea activelor; se realizeaza in fapt prin participarea la inventariere; (Iesiri de stocuri = Stoc initil + Intrari – Stoc final)
2. Circularizarea – care se aplica la conturile de terti (confirmarea directa)
3. Examinarea documentelor intrate si iesite din firma
4. Examen global – verificarea soldurilor de deschidere; verificarea coerentei dintre diferitele pozitii din situatiile financiare

Faza II – 5. Examenul situatiilor financiare in ansamblu
Faza III – 6. Evenimente posterioare incheierii exercitiului

– d.p.d.v al responsabilitatii auditorului pot apare in 3 etape:
1. dupa inchiderea exercitiului si data raportului de audit
2. dupa data publicarii raportului de audit dar inaintea publicarii sit. fin
3. dupa publicarea sit. fin


Faza III – 7. Utilizarea lucrarilor altor profesionisti

– in cadrul auditului extern auditorii sunt obligati sa recurga la serviciile altor profesionisti:
• Alti auditori (auditul intrep de grup)
• Alti experti (evaluatori, experti in IT, avocati)
• Auditori interni
– indiferent de categoria de specialist responsabilitatile revin auditorului

Faza III – 8. Lucrarile necesare inchiderii

– chestionarul sfarsitului lucrarilor de audit
– scrisoarea de afirmare – este documentul trimis clientului cu principalele constatari pentru ca acesta sa ia pozitie
nota de sinteza – este un document care sintetizeaza toate constatarile si precede raportul de audit

Faza III – 9. Raportul de audit

– este standardizat (ISA 700)
– este instrumentul de comunicare al auditorului cu utilizatorii situatiilor financiare auditate
– este instrumentul de stabilire finala a responsabilitatii
– trebuie sa contina 7 elemente:
1. titlu – din care trebuie sa rezulte ca este raport de audit independent
2. beneficiarul – se adreseaza administratiei
3. paragraful introducerii – in raport care trebuie sa contina identificarea situatiilor financiare auditate, identificarea responsabilitatilor
4. paragraful privind intinderea lucrarilor de audit – trebuie sa cuprinda standardele aplicate, o asigurare ca in situatiile financiare anomalii semnificative, o mentiune ca auditorul s-a bazat pe sondaje.
5. paragraful opiniei – unde in functie de constatarile auditorului poate inscrie una din urmatoarele tipuri de opinie:
a) opinia fara rezerve (curata) – atunci cand auditorul, chiar daca are unele constatari acestea nu au un impact semnificativ asupra situatiilor financiare
b) opinia fara rezerve dar cu un paragraf de observatie – apare atunci cand auditorul are unele constatari care desi nu are un impact semnificativ asupra situatiilor financirae el considera necesar sa fie aduse la cunostinta utilizatorilor
c) opinia cu rezerve – apare atunci cand auditorul nu a participat la inventariere si nici nu a gasit metode alternative prin care sa convinga de realitatea stocului la 31 dec. Apare cand auditorul are mai multe constatari cu impact semnificativ asupra situatiilor financiare iar conducerea intreprinderii nu a corectat acestea in situatiile financiare
d) opinia defavorabila – apare atunci cand exista un dezacord grav cu conducerea intreprinderii in ceea ce priveste politicile contabile adoptate
e) imposibilitatea emiterii unei opinii – apare atunci cand mai multe dezacorduri cu conducerea intreprinderii in ceea ce priveste politicile si regulile contabile, se asociaza cu limitarea intinderii lucrarilor auditorului
6. data raportului
7. semnatura personala alaturi de cea sociala

Faza III – 10. Documentarea lucrarilor de audit

– este concretizata in 2 dosare ce se tin pentru fiecare client
1. Dosarul exercitiului – in care sunt pastrate, toate documentele in cursul misiunii de audit
2. Dosarul permanent – se preiau din dosarul exercitiului acele lucrari care au valabilitate o per de mai multi ani
– dosarele sunt pastrate in vederea controlului de calitate pe care il face organismul profesional asupra actiunii auditului

< Înapoi la Dictionarul Economic