Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

evaluarea controlului intern

« Back to Glossary Index
 • când estimează că poate să se sprijine pe fiabilitatea controlului intern pentru a limita intinderea sondajelor sale și a controalelor proprii asupra conturilor, auditorul va verifica funcționarea acestui control intern. Auditorul efectuează un studiu și o evaluare a sistemelor considerate semnificative în scopul identificării controalelor interne pe care dorește să se sprijine, pe de o parte, precum și riscurile de eroare în tratarea datelor și informațiilor pe de altă parte.
 • toate acțiunile intreprinse de auditor în această etapă sunt concentrate asupra a trei întrebări care furnizează baza de apreciere a sistemului de control intern:
  • care sunt procedurile efective, în funcțiune, care au ca obiectiv realizarea unui control intern eficient? 
  • aceste proceduri sunt aplicate? 
  • în ce masură aceste proceduri satisfac realizarea unui bun control intern și deci pot conduce la elaborarea de documente financiar-contabile corecte?

 • Auditorul nu trebuie să verifice ansamblul controlului intern, ci numai acele elemente ale acestuia pe care vor sa se sprijine, alcătuind în acest sens un program de verificare a controlului intern.
 • Obiectivul urmărit prin aprecierea controlului intern este de a determina în ce măsură auditorul se poate sprijini pe acest control pentru a-și putea defini natura, întinderea și calendarul lucrărilor și intervențiilor sale.
 • Etapele aprecierii controlului intern:
  • a) înțelegerea și descrierea sistemelor semnificative;
  • b) confirmarea înțelegerii sistemului; testele de conformitate;
  • c) evaluarea riscurilor de eroare;
  • d) verificarea funcționării controlului intern;
  • e) evaluarea preliminară; teste de permanență;
  • f) evaluarea finală și incidența asupra misiunii

< Înapoi la Dictionarul Economic