Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

bun

« Back to Glossary Index
  • pentru a putea fi calificat ca atare, un bun trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

    • să aibă o anume valoare economică, adică să fie util pentru om, să satisfacă o nevoie, o trebuință umană;
    • să fie susceptibil de apropriere, adică să poată face obiect al dreptului de proprietate.

  • nu orice lucru, nu orice obiect poate fi considerat din punct de vedere juridic “bun
  • exemplu, aerul sau razele soarelui nu sunt bunuri, deoarece omul nu poate să-și exercite prerogativele dreptului de proprietate asupra acestora.
< Înapoi la Dictionarul Economic