Contabilitate si salarizare

Descrierea serviciului

Serviciile de contabilitate oferite cuprind analizarea solicitărilor dumneavoastră privind problemele legate de evidența contabilă și salarizare și va ajută prin formularea de răspunsuri, recomandări și prin oferirea de soluții profesionale pentru rezolvarea acestora.

Opiniile formulate sunt bazate pe analiza în permanență a actelor normative nou apărute, acestea fiind transmise catre dumneavoastră prin intermediul notelor informative.

Vom solicita în scris puncte de vedere de la organele fiscale în drept, cu privire la aspectele legate de aplicarea prevederilor legale și vom confrunta evidența contabilă internă cu fișa sintetică obținută de la organele fiscale.

Împreună cu dumneavoastra vom analiza în amănunt, din punct de vedere contabil, domeniul de activitate desfășurat și vom analiza atât dacă cheltuielile incluse în evidența economică îndeplinesc criteriile de deductibilitate în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și cu documentele justificative puse la dispoziție cât și dacă veniturile înregistrate sunt corect determinate pentru evidențierea corectă a acestora în contabilitate.

Serviciile noastre cuprind analizarea înregistrării cheltuielilor prin intermediul deconturilor de cheltuieli, asigurandu-ne că acestea sunt efectuate pe baza documentelor legale și respectând nivelurile diurnelor sau indemnizațiilor stabilite prin actele normative în domeniu.

Vom analiza modul de tratare a diferitelor operațiuni economice, din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugată, formuland în același timp recomandari privind tratamentele aplicate. Ne vom asigura de respectarea prevederilor legale cu privire la achizitionarea, evidența, prelucrarea, transportul și vânzarea produselor accizabile, la modul de determinare a impozitelor și taxelor datorate bugetului consolidat precum și bugetelor locale și corecta înscriere a acestora în declarațiile specifice.

Vom verifica concordanța dintre valoarea impozitelor taxelor și a celorlalte elemente declarate prin declarațiile fiscale sau informative cu cele înscrise în contabilitate, precum și dacă declarațiile sunt înregistrate la organele competente, în termenele legale. Vă vom informa dacă impozitele, taxele și contribuțiile datorate bugetului consolidat și bugetelor locale nu au fost achitate la termenele legale și dacă au fost înregistrate cheltuieli accesorii acestora în situația nerespectarii termenelor de plata.

Ne vom asigura că duratele de amortizare ale activelor achizitionate îndeplinesc normele legale în vigoare și că modul de determinare a amortizării fiscale este corect evidențiat în contabilitate. Vom verifica respectarea prevederilor legale la scoaterea din uz stocurilor și la casarea mijloacelor fixe.

Vom monitoriza soldurile conturilor de clienți, în așa fel încat să putem constitui provizioane pentru clienții incerți sau în litigiu, precum și derularea unor activități destinate încasării sumelor restante de la clienți. Lunar vom transmite catre dumneavoastra situații privind facturile neîncasate și neachitate la sfărșitul lunii pentru o mai buna gestionare a activității dumneavoastră. La solicitarea dumneavoastră și ori de câte ori este necesar, vă vom pune la dispoziție în format electronic, extrase de cont pentru confirmările de sold ale partenerilor de afaceri.

Vă vom informa în premanență cu privire la respectarea prevederilor operațiunilor cu numerar precum și la necesitatea înștiințării Oficiului pentru prevenirea spalarii banilor atunci când se înregistrează operațiuni cu numerar de valori mari.

Lunar vom întocmi rapoarte standard și perzonalizate, puncte de vedere și recomandari în urma activității desfășurate și analizelor intreprinse.

Vom efectua operațiunile legate de închiderea exercitiilor financiare în conformitate cu standardele legale, vom întocmi anexele aferente situațiilor financiare anuale și vom calcula și repartiza corect profitul impozabil sau, dupa caz, vom propune soluții cu privire la acoperirea pierderii fiscale înregistrate și diminuarea acesteia în exercițiile financiare viitoare.

La cererea dumneavoastră, vă vom asista în activitățile de control întreprinse de organele abilitate ajutand la o desfașurare optimă a acestora, prin punerea la dispoziție a documentelor și rapoartelor solicitate în așa fel încât activitatea societății să nu fie afectată.

Ce cuprind serviciile de contabilitate și salarizare

Nota: