Surse

Pentru informatiile din acest site au fost folosite urmatoarele surse:
 • Academia de studii economice, Catedra de dreptDrept civil pentru învătământul superior economic, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2004.
 • ADOCHITEI,MIHAI, „Finantele intreprinderii”-Universitatea Independenta „Titu Maiorescu”, Buc. 1993
 • Prof.univ.dr. AILENEI Dorel, Lect.univ.dr. GROSU Tudor, Economia sectorului public, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=389&idb=21
 • ALTAR, MOISE, „Enciclopedia conducerii intreprinderii”, Buc.,Editura Stiintifica si enciclopedica, 1981
 • ANGHEL I.(coordonator), Negescu M., Anica Popa A., Popescu Fundulea A.M., , “Evaluarea intreprinderii”, Ed.Economica, Bucuresti, 2010 (in curs de aparitie);
 • Aurelian A. Bondrea, Introducere în marketing (note de curs), www.spiruharet.ro, Biblioteca virtuală
 • Axenciuc Victor, Introducere în istoria economică a României; Epoca modernă. Editura Fundatiei România de Mâine, Bucuresti 2001.
 • Bondrea Aurelian, Starea natiunii 2000. România încotro? Volumul I. România la sfârsitul secolului XX, Editura Fundatiei România de Mâine, Bucuresti, 2000
 • Conf.univ.dr. BEGU, Liviu, Stelian ; Lect.univ.drd.Erika TUSA, „Statistica teoretica si economica”
 • Prof.univ.dr.BRAN, PAUL, „Decizia financiara in unitatea economica”, Buc., Editura stiintifica si enciclopedica, 1980
 • Prof.univ.dr.BRAN, PAUL, Lect.univ.dr.Ionela COSTICA, „Relatii financiare si monetare internationale”
 • Prof.univ.dr. BREZEANU Petre, Asist.univ.drd.Iulian BRASOVEANU, Audit si control financiar
 • BUSE, Lucian, Analiza economico-financiară, Editura Economică, 2005
 • CHIRATA Caraiani, OLIMID Lavinia, Bazele contabilităţii, Editura ASE, 2002
 • C.E.C.C.A.R., Intrebari si studii de caz privind accesul la stagiu pentru obtinerea calitatii de expert contabil si de contabil autorizat, Colectia Ghidul Expertului Contabil, Editura CECCAR 2008
 • COLASSE Bernard, Analyse financiere d’enterprise, Editura La Decouverte, Paris, 1999
 • CONSO Pierre, La gestion financiere de l’enterprise, 1969, Paris
 • Prof. univ. dr. CONSTANTIN ENACHE, Prof. univ. dr. CONSTANTIN MECU, ECONOMIE POLITICA 1, Editura Fundatia ROMANIA DE MAINE
 • Corsiuc O.M., Drept civil pentru învăŃământul universitar economic, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2007.
 • Lect.univ.dr.CRISTEA, Silvia, Lect.univ.dr.Camelia Florentina STOICA, „Drept comercial
 • Prof.univ.dr. DARDAC Nicolae, Conf.univ.dr.Teodora VASCU, Moneda si credit – Modul 1
 • Prof.univ.dr. DARDAC Nicolae, Lect. univ. dr. Bogdan MOINESCU, MODULUL: POLITICI MONETARE SI TEHNICI BANCARE, – Note de curs -, Bucuresti 2007
 • Conf.univ.dr. DIMITRIU, Raluca, „Drept civil
 • Lector.univ.dr. GOGONEAŢA Basarab, Economia riscului si incertitudinii, Ed. Economică, 2004
 • Deak, Fr., C. Bîrsan, Gh. Beleiu (coordonatori) si colectiv, Drept civil român, Curs selectiv pentru licenŃă (1998), Editura Press Mihaela SRL, Bucuresti, 1998
 • Dinuică, D., Stancu R, M.Stancu, Drept civil si comercial. Pentru învătământul superior economic, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucuresti, 2006.
 • International Valuation Standards Committee (IVSC) – “International Valuation Standards – 2007
 • Dr. ION MIHĂILESCU, Dr. Dan Vilaia, Drd. Marin Menu, Dr. Iuliana Cristina , Anastasia Panaitescu, Drd. Niculina Marcu, Galation Covariu, Audit financiar, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2007
 • Prof.univ.dr. IVAN, Ion, Prof.univ.dr. VISOIU, Adrian, „Baza de modele economice”
 • Dr. LAZARESCU Sorin, Lect. univ. dr. Bogdan Moinescu, MODULUL: MANAGEMENTUL RISCULUI si MASURAREA PERFORMANTELOR BANCARE, – NOTE DE CURS –, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, CATEDRA DE MONEDA, Programul de Master Specializat Managementul Sistemelor Bancare, Bucuresti 2007
 • MIHAI, Ioan, coordonator, Analiza economico-financiară, Editura Mitron, Timişoara, 1999
 • NEGREA, Emil, „Finantele agentilor economici”, Buc.1995
 • Prof. Univ. dr. ing. Ofelia Popescu, Bazele informaticii, Facultatea de marketing si afaceri economice internaţionale, ANUL I 2008 – 2009
 • Prof.univ.dr. RISTEA, Mihai, Lect.univ.dr.Corina Graziella DUMITRU, „Contabilitate aprofundata”
 • STANCU, Ion, Finanţe, Editura Economică, Ediţia a treia , 2002
 • STANCU, Ion, „Finante-Teoria pietelor financiare, Finantele intreprinderilor, Analiza si gestiunea intreprinderilor”, Buc.1997, Editura Economica, Editia a II-a revizuita si adaugita
 • STAN S., ANGHEL I., “Evaluarea intreprinderii”, Ed.IROVAL, Bucuresti, 2008
 • STOIAN, Ana, „Audit financiar – contabil”, 2005
 • SMARANDA Angheni, MADGDA Volonciu, Camelia STOICA, „Drept comercial”, Ed. Universitara 2006
 • TOMA, Mihai, „Finante si gestiune financiara”,Buc., Editura Didactica si Pedagogica,1994
 • Prof. univ. dr. Vasile Dedu, Spec. Drd Ramona-Vali Bratu, Spec drd. Florin Stroe, MODULUL: AUDIT BANCAR, – NOTE DE CURS –, CATEDRA DE MONEDA, Programul de Master Specializat, MSBANK
 • VINTILĂ, Georgeta, Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura didactică si pedagogică, R.A., Ediţia a IV-a, 2004