Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

control intern

« Back to Glossary Index
 • sistem conceput pentru a oferi o asigurare rezonabilă privind atingerea obiectivelor managementului în următoarele domenii : fiabilitatea raportării financiare, eficacitatea și eficiența operațiunilor și respectarea legilor și reglementărilor aplicabile.
 • ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile;
 • obiectivele controlului intern sunt:
  • A. protejarea activelor intreprinderii :
   • 1. definirea responsabilitatilor
   • 2. separarea sarcinilor si functiilor
   • 3. descrierea functiilor
   • 4. procedura acordarii imputernicirilor

  • B. asigurarea fidelitatii si exactitatii informatiei contabile
   • 1. modalitatea de intocmire si circulatie a documentelor justificative
   • 2. organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii
   • 3. organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului si a valorificarii acestuia
   • 4. respectarea regulilor de intocmire a bilanturilor contabile
   • 5. controalele de baza ale activitatii contabile

  • C. asigurarea respectarii dispozitiilor intreprinderii
  • D. promovarea eficacitatii exploatarii

 • elementele de baza ale controlului intern sunt:
  • a) existentea unui plan de organizare, cuprinzand :
   • definirea cat mai precisa a sarcinilor
   • definirea limitelor de competenta si a raspunderilor
   • circulatia informatiilor

  • b) competenta si integritatea personalului sunt esentiale la nivelul directiunii
  • c) existenta unei documentatii satisfacatoare se refera la :
   • producerea informatiilor
   • arhivarea informatiilor

 • importanța separării sarcinilor în organizarea controlului intern:
  • separarea sarcinilor este necesar a fi facută astfel încât să permită controlul reciproc al execuției lor. Este de dorit să se evite ca una și aceeași persoană să poată comita o eroare sau o inexactitate – iregularitate – având posibilitatea de a o ascunde, fără ca altă persoană să aibă posibilitatea de a o ascunde sau fără ca altă persoană să aibă posibilitatea de a o descoperi.
  • separarea funcțiilor, dacă sunt mai mult sau mai puțin numeroase, în funcție de mărimea intreprinderii, trebuie să asigure întotdeauna separarea a trei funcții care, de regulă, se regăsesc în mai toate intreprinderile, respectiv cele privind:
   • realizarea obiectivelor intreprinderii;
   • protejarea sau conservarea patrimoniului;
   • înregistrarea operațiilor sau contabilizarea lor.

< Înapoi la Dictionarul Economic