Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

probe de audit

« Back to Glossary Index
  • v.1 înțelegem orice informație utilizată de auditorul financiar pentru a stabili dacă informațiile sunt prezentate în conformitate cu criteriile prestabilite.
  • v.2 totalitatea informațiilor folosite de auditor pentru a ajunge la concluziile pe care se bazează opinia de audit. Probele de audit includ informațiile cuprinse în documentele justificative și înregistrările contabile care stau la baza situațiilor financiare, precum și informații coroborate din alte surse.
< Înapoi la Dictionarul Economic