Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

auditorul financiar

« Back to Glossary Index
  • trebuie să acționeze în conformitate cu Codul de etică al profesioniștilor contabili emis de IFAC. Principiile etice care guvernează întreaga responsabilitate profesională ale auditorilor sunt: independența, integritatea, obiectivitatea, competența profesională și atenție cuvenită, confidențialitatea și conduita profesională.
  • trebuie să desfășoare o misiune de audit în conformitate cu cerințele Standardelor Internaționale de Audit (ISA) care pun la îndemâna auditorului principiile de bază și procedurile esențiale precum și recomandările aferente sub forma unor explicații detaliate.
  • trebuie să planifice și să desfășoare o misiune de audit cu o atitudine de scepticism profesional, considerând că pot exista situații în care raportările să fie denaturate în mod semnificativ.
< Înapoi la Dictionarul Economic