Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

firma

« Back to Glossary Index
 • v.1 este definită ca fiind numele sau, după caz, denumirea folosită de comerciant în realizarea operațiunilor ce fac obiectul comerțului său.
 • v.2 un practician individual, partener, sau o corporație, ori o altă entitate formată din contabili profesioniști.
 • Caracterele firmei:
  • Este un atribut de identificare a comerciantului.
    • individuală, pentru comercianții persoane fizice
    • socială, pentru societățile comerciale.

   • Firma comerciantului poate fi:
    • originară (constitutivă)
    • derivată (dobândită de la adevăratul titular).în cazul unei firme derivate, dobânditorul firmei trebuie să înscrie în firmă mențiunea “succesor”. în cazul societăților pe acțiuni și societăților în comandită pe acțiuni nu se cere mențiunea de “succesor”.

  • Noutatea firmei – condiții de validitate – Orice firmă nouă trebuie să se deosebească de cele existente. Dacă o firmă nouă este asemănătoare cu alta, trebuie să se adauge o mențiune care să o deosebească de aceasta, fie prin desemnarea mai precisă a persoanei, fie prin indicarea felului de comerț. Noutatea firmei trebuie să fie relativă.
  • Disponibilitatea firmei – Este verificată de către Biroul Unic înainte de întocmirea actelor constitutive. Se va refuza înscrierea unei firme care poate produce confuzie cu alte firme deja înregistrate.
  • Liceitatea firmei – nici o firmă nu va putea cuprinde o denumire întrebuințată de comercianții din sectorul public.

 • Conținutul firmei:
  • comerciantul persoană fizică – firma se compune din numele comerciantului scris în întregime sau din numele și inițiala prenumelui acestuia;
  • societate în nume colectiv – firma se compune din numele a cel puțin unuia dintre asociați, cu mențiunea “societate în nume colectiv” scrisă în întregime;
  • societate în comandită simplă – firma conține numele a cel puțin unuia dintre asociații comanditați, cu mențiunea “societate în comandită simplă” scrisă în întregime;
  • societate pe acțiuni și societate în comandită pe acțiuni – firma conține o denumire proprie însoțită de mențiunea “societate pe acțiuni” sau “S.A.”;
  • societate cu răspundere limitată – firma conține o denumire proprie la care se poate adăuga numele unuia sau mai multor asociați, însoțită de mențiunea “societate cu răspundere limitată” sau “S.R.L.”

 • Transmiterea firmei: Firma se poate transmite numai odată cu fondul de comerț. Transmiterea firmei se poate face atât prin acte juridice “inter vivos” cât și “mortis causa”.
 • Apărarea firmei – Comerciantul beneficiază de următoarele acțiuni:
  • acțiunea în contrafacerea sau uzurparea firmei;
  • acțiunea în concurență neloială;
  • acțiunea în daune (despăgubiri) materiale și morale.

 • înregistrarea firmei – Comerciantul se bucură de protecție juridică numai dacă firma o fost înregistrată la Registrul Comerțului. Conform articolului 30, alin. 3 din Legea nr. 26/1990, republicată, dreptul de folosință exclusivă este protejat din momentul înregistrării firmei.
< Înapoi la Dictionarul Economic