Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

planul de audit

« Back to Glossary Index
  • reprezintă un mijloc de control și evidență (de monitorizare a întregii activități de audit) și va conține „ un set de instrucțiuni ” care vor fi utilizate de către asistenții implicați în realizarea auditului. Planul de audit stabilește pentru fiecare segment de activitate timpul necesar aferent procedurilor de audit, evaluările specifice ale riscurilor inerente și de control precum și nivelul necesar de asigurare garantat de procedurile de fond.

  • este mai detaliat decât strategia generală de audit și include natura, momentul și întinderea procedurilor de audit care urmează să fie efectuate de membrii echipei misiunii de audit pentru a obține suficiente probe de audit adecvate în vederea reducerii riscului de audit la un nivel acceptabil de scăzut. Documentarea planului de audit servește de asemenea ca o înregistrare a planificării și efectuării adecvate a procedurilor de audit care poate fi revizuit și aprobat înainte de efectuarea altor proceduri de audit.
  • Planul de audit include:
    • o descriere a naturii, momentului și întinderii procedurilor planificate de evaluare a riscului suficientă pentru a evalua riscul denaturărilor semnificative, așa cum se arată în ISA 315 „înțelegerea entității și a mediului său și evaluarea riscului unor erori semnificative”;
    • o descriere a naturii, momentului și întinderii unor proceduri ulterioare de audit planificate la nivel de aserțiune pentru fiecare clasă semnificativă de tranzacții, solduri de conturi și prezentări, așa cum se determină în ISA 330 „Procedurile auditorului ca răspuns la riscurile evaluate”. Planul pentru alte proceduri ulterior de audit reflectă decizia auditorului dacă să testeze eficiența funcționării controalelor, natura, momentul și întinderea procedurilor de fond planificate;
    • alte astfel de proceduri de audit cerute să fie efectuate în angajament pentru a se conforma altor ISA (spre exemplu comunicarea directă cu avocații entității).

< Înapoi la Dictionarul Economic