Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

examen limitat (revizuire)

« Back to Glossary Index
 • obiectivul unei misiuni de examen limitat – este să permită auditorului să concluzioneze că nici un fapt semnificativ nu a fost descoperit care să-l facă să creadă că situațiile financiare nu au fost stabilite în toate aspectele lor semnificative conform unui referențial contabil identificat( asigurare negativă). Auditorul trebuie să respecte regulile de etică: independența, integritatea, obiectivitatea, competența profesională, confidențialitate, profesionalismul și respectful față de normele tehnice și profesionale.
 • principii generale ale misiunii de examen limitat (revizuire):
  • 1. Auditorul trebuie sa satisfaca “Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar”
  • 2. Auditorul trebuie sa efectueze o revizuire in conformitate cu acest standard
  • 3. Auditorul trebuie sa planifice si sa efectueze revizuirea cu o atitudine de scepticism profesional, recunoscand ca pot exista circumstante care sa aiba drept rezultat situatii financiare in mod semnificativ eronate
  • 4. In scopul exprimarii unei certificari negative in raportul de revizuire, auditorul trebuie sa obtina probe adecvate suficiente, in primul rand, prin investigatii si proceduri analitice pentru a putea sa traga concluzii

 • proceduri de realizare a unei misiuni de examen limitat (revizuire):
  • 1. – cunoașterea activitățiilor întreprinderii și ale sectorului din care face parte;
  • 2. – analiza principiilor și practicilor contabile urmate de întreprinderi;
  • 3. – analiza procedurilor practicate de întreprindere pentru contabilizarea, clasificarea și întocmirea documentelor de sinteză;
  • 4 .- primirea în lucru a procedurilor analitice destinate identificării variațiilor, tendințelor și elementelor neobișnuite.

 • in cazul în care se consideră că informațiile supuse examenului limitat pot conține anomalii semnificative, auditorul trebuie să pună în lucru proceduri complementare sau mai extinse.
 • normele de raportare în cazul unei misiuni de examen limitat (revizuire):
  • raportul de examen limitat trebuie să conțină o concluzie scrisă, clar exprimată, sub forma unei asigurări negative.
  • raportul trebuie să indice dacă situațiile financiare nu dau o imagine fidelă, conform unui referențial contabil identificat.El trebuie să precizeze de asemenea că nici o opinie de audit nu este exprimată.

< Înapoi la Dictionarul Economic