Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

proceduri analitice

« Back to Glossary Index
 • utilizarea unor comparații și indicatori pentru a estima dacă soldurile conturilor sau alte date par rezonabile.
 • reprezintă probe importante și eficiente, colectate pe tot parcursul misiunii de audit, inclusiv în etapa stabilirii termenilor misiunii și a planificării, constând în evaluări ale informațiilor din situațiile financiare, bazate pe analiza unor indicatori (evoluții, comparații) și a unor corelații între aceste informații și/sau între acestea și alte date / informații nefinanciare (analiza tendințelor și ratelor semnificative ce cuprind examene de coerență cu alte informații pertinente din situațiile financiare).
 • presupun de asemenea analiza (investigarea) unor fluctuatii și/sau a unor relatii / corelatii identificate, ce nu sunt consecvente (corelate) cu alte informații relevante sau care se abat în mod semnificativ de la valorile rezonabile (previzionabile).
 • cuprind compararea informațiilor financiare ale intreprinderii:
  • cu informațiile comparabile ale exercițiilor precedente;
  • cu rezultatele stabilite de intreprindere – bazate pe bugete sau pe previziuni – sau estimate de auditor (cum ar fi cele privind cheltuielile cu amortizările);
  • cu informațiile similare din sectorul de activitate din care face parte intreprinderea.

 • sunt utilizate în diferite etape ale misiunii de audit și anume:
  • pentru a ajuta auditorul să planifice natura, calendarul și întinderea altor proceduri de audit (etapele anterioare);
  • în controalele substantive pentru găsirea elementelor probante;
  • ca mijloc de revizuire a coerenței de ansamblu a situațiilor financiare (etapa V – următoare).

 • atunci când auditorul folosește procedurile analitice ca și controalele substantive, trebuie să țină seama de unii factori precum:
  • obiectivele procedurilor analitice și gradul de fiabilitate al lor;
  • disponibilitatea informațiilor și fiabilitatea lor;
  • sursele informațiilor disponibile; sursele externe independente sunt în general mai fiabile decât sursele interne;
  • caracterul comparabil al surselor disponibile;
  • cunoștințele dobândite cu auditurile precedente etc.

 • tehnica procedurilor analitice este reglementată prin Standardul Internațional de audit (ISA) nr. 520.
 • evaluarea informațiilor financiare făcută pe baza unui studiu asupra relațiilor plauzibile dintre datele financiare și cele financiare. Procedurile analitice cuprind, de asemenea, investigații asupra fluctuațiilor identificate și asupra relațiilor care nu sunt în conformitate cu alte informații relevante sau care deviază semnificativ de la valorile previzionate.
< Înapoi la Dictionarul Economic