Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

situatii financiare

« Back to Glossary Index
 • situatiile financiare semnifica o reprezentare structurată a informațiilor financiare, care de obicei include și notele însoțitoare, derivate din înregistrările contabile și menite să comunice resursele economice sau obligațiile entității la un anumit moment dat, sau modificările intervenite în cadrul acestora într-o perioadă de timp, în conformitate cu un cadru de raportare financiară. Termenul se poate referi la un set complet de situații financiare, dar se poate referi, de asemenea, la o singură prezentare financiară, spre exemplu, un bilanț sau o declarație a veniturilor și cheltuielilor și notele explicative aferente.
 • lucrarile premergatoare (preliminare) intocmirii situatiilor financiare anuale:
   1. intocmirea balantei conturilor inainte de inventariere
   2. inventarierea generala a patrimoniului
   3. contabilitatea operatiunilor de regularizare, cuprinzand:
    • diferentele de inventar
    • amortizarile
    • ajustarile pentru deprecieri
    • provizioanele
    • diferentele de curs valutar
    • delimitarea in timp a cheltuielilor si veniturilor

   4. determinarea rezultatului exercitiului si distribuirea profitului sau finantarea pierderilor

 • componentele actuale ale situatiilor financiare anuale conform OMFP nr. 1752 / 2005:
  • Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele trei criterii:
   1. total active 3.650.000 euro;
   2. cifra de afaceri neta 7.300.000 euro
   3. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar 50 – intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

  •  persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime specificate anterior intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:
   • bilant
   • cont de profit si pierdere
   • note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.

< Înapoi la Dictionarul Economic