Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

cod etic

« Back to Glossary Index
 • furnizează profesionistilor contabili principiile și valorile ce le permit să-și orienteze practica profesională în funcție de contextul specific;
 • necesitatea Codului constă în :
  • 1. necesitatea garantării unei calități optime a serviciilor;
  • 2. conservarea încrederii publicului în profesie;
  • 3. asigurarea protecției, atăt a profesionistului contabil căt și a terților beneficiari sau utilizatori ai serviciilor acestuia;
  • 4. confirmarea de autoritate a lucrărilor efectuate de profesioniștii contabili;
  • 5. necesitatea asigurării apărării onoarei și independenței profesionistului contabil și a organismului din care face parte.

 • structura Codului etic național al profesioniștilor contabili din România:
  • partea A – tuturor profesioniștilor contabili;
  • partea B – numai profesioniștilor contabili liber- profesioniști;
  • partea C – numai profesioniștilor contabili angajați.

 • conținutul secțiunii a 8-a din Codul etic național al profesioniștilor contabili din România – stabileste cadrul general conceptual pentru conditiile privind independenta profesionistului contabil in cazul misiunii de audit si servicii conexe (Assurance engagemente), potrivit standardului international; in consecinta, nici unui organism membru sau cabinet, societate, nu ii este permisa aplicarea unor standarde mai putin riguroase decat cele prevazute in aceasta sectiune.
  • este in interesul publicului si totodata este cerut de acest Cod etic, ca membrii echipelor de audit si servicii conexe, ai cabinetelor sau societatilor de profil si daca este cazul, ai societatilor din cadrul grupului, sa fie independenti de clientii misiunilor de audit si servicii conexe.
  • nivelul asigurarii (certitudinii) auditului si serviciilor conexe este destinat a creste credibilitatea informatiei privind un obiectiv oarecare, prin evaluarea faptelor care atesta ca obiectivul examinat este conform criteriilor adecvate, sub toate aspectele sale importante. Pentru a obtine o intelegere completa a obiectivelor si elementelor unei misiuni privind exprimarea unei opinii este necesara consultarea tuturor Standardelor internationale de audit.
  • misiunea de exprimare a unei opinii este o activitate speciala; ea depinde de urmatoarele elemente:
   • o relatie intre trei parti implicand:
    • i. un profesionist contabil
    • ii. o parte responsabila; si
    • iii. un utilizator anume precizat.

  • partea responsabila si utilizatorul anume precizat pot fi sau nu din aceeasi entitate clienta. De pilda, o intreprindere mama poate cere auditarea informatiilor furnizate de catre una din filialele sale. Relatia dintre partea responsabila si utilizatorul anume precizat este necesar a fi privita in contextul unui contract specific
  • exista o gama larga de misiuni (contracte) care furnizeaza un nivel inalt sau mediu de certitudine (asigurare). Acestea pot fi misiuni (contracte) care cuprind obiective privind:
   • auditarea sau revizia unei game largi de informatii financiare (situatii financiare anuale) si informatii nefinanciare (note explicative ale situatiilor financiare)
   • atestari si raportari directe
   • raportari interne si externe
   • sectorul privat sau public.

  • obiectivul unei misiuni (contract) de exprimare a unei opinii poate fi constituit din:
   • Date (de pilda, informatii financiare istorice sau prospective, informatii statistice, indicatori de performanta);
   • Sisteme si proceduri (de pilda, controale interne) sau
   • Diagnostic de comportament (de pilda: conducerea corporativa, respectarea unor reglementari, practicile privind resursele umane).

  • nu toate misiunile (contractele) profesionistilor contabili au ca finalitate exprimarea unei opinii (asigurare) a clientului privind asertiunile conducerii entitatii. Misiunile executate frecvent de profesionistii contabili, care nu sunt misiuni (contracte) de audit (deci de non-audit)cuprind:
   • proceduri convenite;
   • compilarea situatiilor financiare sau a altor informatii financiare;
   • pregatirea lucrarilor de rambursare a taxelor si impozitelor, cand nu este exprimata nici o concluzie si consultanta fiscala;
   • consultanta privind managementul;
   • alte servicii de consultanta.

  • aceasta sectiune a Codului etic prevede un cadru, constituit din principii, pentru identificarea, evaluarea si masurile de preintampinare a amenintarilor la adresa independentei. Cadrul stabileste principiile pe care membrii echipei de profesionisti contabili in audit si servicii conexe, cabinetele, societatile de profil si grupurile, trebuie sa le utilizeze pentru a identifica amenintarile la adresa independentei si a evalua importanta acestor amenintari si masurile necesare eliminarii sau reducerii lor la un nivel acceptabil. Este necesara aplicarea rationamentului profesional pentru a determina care sunt masurile necesare cele mai indicate.
   Exemplele prezentate sunt destinate a ilustra aplicarea principiilor din aceasta sectiune, neexistand o lista exhaustiva a tuturor circumstantelor care pot crea amenintari la adresa independentei.
   In consecinta nu este suficient ca un membru al echipei de profesionisti contabili in audit si servicii conexe, sau membrii cabinetelor, societatilor de profil sau grupului sa identifice situatii similare cu cele exemplificate, ci sa caute continuu sa aplice principiile acestei sectiuni la circumstantele particulare pe care le intampina. Mai mult, Codul se bazeaza pe aceea ca, daca nu se prevede in mod special o limitare, obiectivele si principiile fundamentale sunt valabile in mod egal pentru toti profesionistii contabili, indiferent daca ei practica in calitate de liber-profesionisti sau ca angajati in industrie, comert, sectorul public sau invatamant.
   Exemplele arata cum trebuie sa fie aplicate masurile de protejare de catre societate pentru a satisface cerintele de independenta fata de clientii de audit sau de non audit. Societatea nu trebuie sa aiba nici o participare financiara directa sau indirecta la capitalul propriu al clientului. Furnizeaza ghidul conceptual pentru protejarea independentei.

< Înapoi la Dictionarul Economic