Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

capitalul propriu

« Back to Glossary Index

reprezinta interesul rezidual al propietarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor sale si sursa de provenienta a activelor intreprinderii. Capitalul propriu este partea de capital pusa la dispozitia intreprinderii de catre propietari: intreprinzatori individuali, asociati sau actionari si apartine de drept acestora. In structura acestuia se includ urmatoarele elemente: capital subscris (varsat si nevarsat), prime de capital, rezerve din reevaluare, rezerve (legale, pentru actiuni proprii, statutare sau contractuale, alte rezerve), rezultatul reportat, rezultatul exercitiului financiar.

< Înapoi la Dictionarul Economic