Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

rezultatul exercitiului

« Back to Glossary Index
 • poate fi:
  • favorabil, caz in care reprezinta un profit si o sursa proprie de finantare pana in momentul repartizarii lui pe destinatiile legale sau statutare, sau poate fi
  • nefavorabil, caz in care reprezinta o pierdere ce trebuie acoperita. In aceasta ultima situatie, rezultatul este prezentat in bilant cu semnul minus, micsorand capitalul propriu.

 • destinatiile, in ordinea in care acestea se au in vedere, pentru repartizarea profitului net la entitatiile economice cu capital integral sau majoritar de stat:
  • destinatii prevazute obligatoriu de lege:
   • rezerve legale;
   • acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;
   • varsaminte la bugetul statului;
   • surse proprii de finatare aferente profitului rezultat din vanzari de active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit;

  • destinatii stabilite prin actul constitutiv al societatii:
   • rezerve statutare;

  • destinatii hotarate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor:

< Înapoi la Dictionarul Economic