Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

capital social

« Back to Glossary Index
  • al unei societăți comerciale este expresia valorică a totalității aporturilor asociaților care participă la constituirea societății.
  • mai este denumit și capital nominal.
  • este fractionat in parti egale, numite actiuni (vezi definitia) in cazul societatilor de capitaluri si parti sociale in cazul societatilor de persoane
  • semnificația contabilă: capitalul social nu are o existență reală, concretă, ci reprezintă o cifră convenită de asociați. în bilanțul societății, capitalul social apare evidențiat la pasiv deoarece el reprezintă aporturile asociaților, care, la dizolvarea societății trebuie restituite. în schimb, bunurile efective care constituie aporturile asociaților figurează în activul bilanțului întrucât ele aparțin societății.
  • semnificația juridică: capitalul social constituie gajul general al creditorilor societății. Datorită rolului său de gaj general al creditorilor societății, capitalul social este fix pe toată durata societății. El poate fi modificat în sensul măririi sau micșorării sale, numai în condițiile prevăzute de lege, prin modificarea actului constitutiv.
  • in scopul asigurării intereselor creditorilor societății, pentru anumite forme de societate, legea stabilește un plafon minim al capitalului social:
    • 25.000.000 în cazul societății pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni;
    • 2.000.000 în cazul societății cu răspundere limitată.

< Înapoi la Dictionarul Economic