Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

criterii adecvate

« Back to Glossary Index
 • Prezintă următoarele caracteristici:
  • Relevanță: criteriile relevante contribuie la stabilirea concluziilor care ajută utilizatorii cărora le sunt adresate la luarea deciziilor;
  • Exhaustivitate: criteriile sunt suficient de complete atunci când nu sunt omiși factorii relevanți care ar putea afecta concluziile în contextul specific misiunii respective. Criteriile complete includ, acolo unde este relevant, puncte de referință pentru prezentare și evidențiere.
  • Credibilitate: criterii credibile permit evaluarea sau cuantificarea uniformă rezonabilă a unui anumit subiect inclusiv, acolo unde este relevant, prezentarea și evidențierea, atunci când sunt folosite în împrejurări asemănătoare de către practicieni cu calificări asemănătoare.
  • Neutralitate: criteriile neutre contribuie la stabilirea unor concluzii care nu sunt afectate de subiectivism.
  • Inteligibilitate: criteriile inteligibile contribuie la stabilirea concluziilor care sunt clare, exhaustive și care nu fac obiectul unor interpretări semnificativ diferite.

< Înapoi la Dictionarul Economic