Legislatie

Informațiile regasite în această secțiune sunt cu titlu informativ.

Cauta

Ultimele Articole

Un nerezident reprezinta orice persoană juridică străină orice persoană fizică nerezidentă şi orice alte entităţi străine inclusiv organisme de plasament colectiv în valori mobiliare fără personalitate juridică care nu sunt înregistrate în România potrivit legii
Declarația 600 se depune la organul fiscal central competent de către persoanele fizice care realizează venituri asupra cărora se datorează contribuție de asigurări sociale și sau contribuție de asigurări sociale de sănătate potrivit legii până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări
Contribuabilii persoane fizice rezidente persoane fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România persoane fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România persoane fizice nerezidente care obţin venituri prevăzute la art 129 prevăzuţi la titlul IV din Legea nr 227 2015 privind Codul fiscal
Hotărârea Guvernului nr 905 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor stabileşte metodologia de înfiinţare a registrului general de evidenţă a salariaţilor denumit în continuare registru şi de completare şi transmitere în registru a elementelor raportului de muncă denumite în continuare date de către următoarele categorii de angajatori a
Persoanele fizice se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate pe bază de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate Aceasta asigurare nu mai este conditionată de desfasurarea unei activitati independente
Conform Ordinului nr 1852 2017 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2017 începând cu luna noiembrie 2017 valoarea nominală a unui tichet de masă stabilită potrivit prevederilor art 31 din Normele de aplicare a Legii nr 142 1998 privind acordarea tichetelor
Conform Ordinului nr 1851 2017 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2017 începând cu luna noiembrie 2017 valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă stabilită potrivit prevederilor pct 6 1 şi
Conform hotărârii nr 846 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2018 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri se stabileşte la 1 900