Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

risc inerent

« Back to Glossary Index
  • măsură a aprecierii pe care o face auditorul privind probabilitatea existenței unei erori semnificative într-un segment înainte de a estima eficacitatea mecanismelor de control intern.
  • reprezintă susceptibilitatea unui sold al unui cont sau a unei categorii de tranzacții la informații eronate ce ar putea fi semnificative individual sau atunci când sunt cumulate cu informații eronate din alte solduri sau tranzacții, presupunând că nu au existat controale interne adiacente.
  • reprezintă o măsură a aprecierii pe care o face auditorul privind probabilitatea existenței unor prezentări eronate semnificative (erori sau fraude) într-un segment supus auditului înainte de a estima eficacitatea mecanismelor controlului intern.
  • riscul inerent este invers proporțional cu riscul de detectare planificat și direct proporțional cu cantitatea de informații probante. Pe lângă faptul că un risc inerent mare pentru o anumită arie auditată va determina o creștere a cantității de probe de audit, o altă consecință tipică este numirea în echipa de audit a unor persoane cu mai multă experiență pentru auditarea sferei respective, precum și o verificare mai riguroasă a foilor de lucru întocmite de aceștia.
< Înapoi la Dictionarul Economic