Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

programul de munca

« Back to Glossary Index
 • pentru realizarea prevederilor Planului de misiune, ISA 300 prevede obligația pentru auditor de a elabora și documenta un Program de muncă în care sunt definite natura, calendarul și întinderea procedurilor de audit necesare.
 • este un ansamblu de instrucțiuni puse în atenția tuturor participanților la misiunea de audit care permit controlul bunei execuții a lucrărilor pe tot parcursul misiunii de audit. Programul de muncă poate, de asemenea, să detalieze obiectivele auditului, precum și bugetul de timp pentru fiecare rubrică și pentru fiecare procedură de audit folosită.
 • pentru elaborarea programului de muncă auditorul va aprecia evaluarea specifică a riscurilor inerente și a riscurilor legate de control, cât și nivelul de asigurare care ar urma să fie furnizată de controalele substantive (controalele proprii ale auditorului).
 • este o detaliere a tuturor elementelor conținute în Planul de audit (de misiune), în vederea asigurării îndeplinirii acestuia din urmă.
 • conținutul tip al unui Plan de misiune este prezentat în continuare cu titlu de exemplu.

  PLANUL DE MISIUNE
  – conținut tip –

  I. Prezentarea intreprinderii:
  – Denumirea
  – Sediul social
  Capital social și acționari
  – înregistrare
  – Scurt istoric
  – Considerații succinte privind obiectivul de activitate, piața, concurența

  II. Informații contabile:
  – Bugete și conturi previzionale
  – Particularitățile sistemului contabil
  – Principiile contabile; permanențe;comparabilități plurianuale

  III. Definirea misiunii:
  – Natura misiunii: conturi anuale; conturi consolidate; previziuni etc.
  – Alți auditori, experți sau cenzori cu misiuni în intreprindere

  IV. Sisteme și domenii semnificative:
  – Prag de semnificație
  – Funcții și conturi semnificative
  – Zone de risc identificate
  – Controale semnificative pe care ne putem sprijini

  V. Orientarea programului de lucru:
  – Aprecierea controlului intern
  – Lucrări deosebite
  – Confirmări de obținut (interne și externe)
  – Inventare fizice
  – Asistență de specialitate necesară (informatică, fiscalitate etc.)
  – Documente de obținut

  VI. Echipa și bugetul;

  VII. Planificarea:
  – Repartizarea lucrărilor
  – Datele intervențiilor pe etape
  – Lista rapoartelor, scrisorilor de confirmare și alte documente ce urmează a fi emise (cu datele limită).

< Înapoi la Dictionarul Economic