Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

planul de misiune

« Back to Glossary Index
 • după cunoașterea particularităților intreprinderii, profesionistul contabil are posibilitatea să își orienteze misiunea în funcție de domeniile și sistemele semnificative; această orientare are ca obiectiv identificarea riscurilor care pot avea o incidență semnificativă asupra situațiilor financiare și deci asupra programării și planificării misiunii de audit, permițând: 
  • determinarea naturii și întinderii controalelor în raport cu pragul de semnificație ales; 
  • organizarea lucrărilor de audit astfel încât să fie atins obiectivul de a certifica situațiile financiare în mod rațional, cu maxim de eficacitate și în cadrul termenelor convenite cu clientul.

 • planul de misiune este în fapt programul general de muncă în care sunt sintetizate toate informațiile obținute pe baza cărora să poată fi orientată și planificată misiunea de audit. Este documentul care servește ca instrument de bază pentru toți intervenanții de-a lungul întregii misiuni de audit.
 • redactarea planului de misiune și pe această bază a programului de muncă presupune: 
  • alegerea membrilor echipei în funcție de experiența și cunoștințele lor în sectorul de activitate al intreprinderii; 
  • repartizarea lucrărilor pe oameni, în timp și în spațiu (subunități, filiale în țară și în străinătate etc.); 
  • utilizarea lucrărilor realizate de auditorul intern al intreprinderii de alți auditori externi sau experți; 
  • coordonarea cu auditorii de la societățile-surori și de la societatea-mamă; 
  • solicitarea de specialiști pentru studierea sistemelor și datelor informatizate în orice alte domenii (juridic, fiscal, tehnic etc.); 
  • calendarul ședințelor AGA și CA; 
  • termenul de depunere a raportului.

 • instrument de lucru care permite luarea de decizii cu privire la: lucrările de efectuat, mijloacele necesare, datele intervențiilor în teren, rapoarte și relații de stabilit, bugetul de timp și costurile angajate.
 • Standardul Internațional de Audit (ISA) nr. 300 intitulat “Planificarea lucrărilor de audit” prevede obligația planificării activității de audit ca o măsură de asigurare că această activitate se realizează de o manieră eficientă.
  IAS nu prevede un anumit model al planului de misiune (planului de audit), forma și fondul acestuia variind în funcție de talia intreprinderii, complexitatea auditului, metodologia și tehnologia specificată utilizată de auditor; din planul de misiune nu pot lipsi informații care se referă la: cunoașterea activităților intreprinderii, înțelegerea sistemului contabil și de control intern, riscul și pragul de semnificație, natura calendarului și întinderea procedurilor de audit și coordonarea, conducerea, supravegherea și revizuirea lucrărilor.
< Înapoi la Dictionarul Economic