Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

importanta relativa

« Back to Glossary Index
 • se definește în raport cu valoarea sau cu natura unei iregularități sau inexactități figurând în informația financiară (inclusiv o omisiune), care, singură sau adăugată altora, ținând seama de circumstanțele speței, ar avea probabil drept consecință influențarea raționamentului sau deciziei unei persoane rezonabile care se sprijină pe această informație
 • prin iregularitati se inteleg toate actiunile omisiunile care incalca:
  • fie legea sau reglementarile aplicabile societatilor comerciale
  • fie disp statutare
  • fie hotararile AGA
  • fie deciziile CA

 • prin inexatitati se inteleg prelucrarile si interpretarile contabile sau juridice ale unui fapt, in neconcordanta cu realitatea cum ar fi:

 • importanta relativa neconstituind un risc in sine, se refera in principal la valoarea operatiilor prelucrate sau prelucrabile, dar care ia in calcul si anumite elemente cantitative (rezultat: profit sau pierdere, capital social redus sub limita legala)
 • auditorul, in demersul sau va trebui sa tina cont de notiunea importantei relative , in care scop va determina:
  • conturile semnificative – pe care le va examina mai riguros decat pe celelalte 
  • pragul de semnificatie – care va permite sa aprecieze daca inexactitatie constatate este necesar sa fie corectate sau nu

 • un factor important care permite auditorilor sa aprecieze amploarea riscurilor il constituie “importanta relativa” care se defineste in raport cu valoarea sau cu natura unei iregularitati sau inexactitati care figureaza in informatia financiara ( inclusiv o omisiune), care, tinand seama de circustantele spetei, ar avea drept consecinta influentarea rationamentului sau deciziei unei persoane care se sprijina pe aceasta informatie
< Înapoi la Dictionarul Economic