Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

semnificatie

« Back to Glossary Index
  • importanța relativă a unui aspect, privită într-un anumit context. Semnificația unui aspect este evaluată de practician în baza raționamentului profesional în contextul avut în vedere. Aceasta ar putea include, spre exemplu, o perspectivă rezonabilă în ceea ce privește modificarea sau influențarea deciziilor utilizatorilor cărora li se adresează raportul întocmit de practician; sau, ca un alt exemplu, acolo unde contextul se referă la un raționament privind raportarea sau neraportarea de către cei însărcinați cu guvernanța a unui anumit aspect, indiferent dacă aspectul respectiv ar fi considerat de către aceștia ca fiind important în relație cu obligațiile lor.
  • poate fi considerată în contextul unor factori cantitativi și calitativi, cum ar fi magnitudinea relativă, natura și efectul asupra unui subiect vizat și interesul exprimat al utilizatorilor ori al altor beneficiari.
< Înapoi la Dictionarul Economic