Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

fond de comert

« Back to Glossary Index
 • reprezintă un ansamblu de bunuri mobile și imobile, corporale și incorporale, pe care un comerciant le afectează desfășurării unei activități comerciale, în scopul atragerii clientelei și, implicit, obținerii de profit (definiția acceptată în doctrină):
  • bunuri materiale: imobilul în care se exercită comerțul dacă e proprietate al comerciantului, mașini unelte, instalații, mărfuri, ambalaje, mobilier, materii prime, stocuri de combustibil.
  • bunuri incorporale: dreptul asupra numelui comercial, asupra emblemei, asupra mărcilor de fabrică, a brevetelor de invenții, dreptul de autor, dreptul asupra clientelei.

 • există opinii care includ în fondul de comerț și bunurile imobile (a se vedea Legea nr. 298/2001 care definește fondul de comerț ca fiind totalitatea bunurilor mobile și imobile, corporale și necorporale, mărci, firme, embleme, brevete de invenții, vad comercial) utilizate de un comerciant în vederea desfășurării activității sale.
 • reprezintă o universalitate, deci un ansamblu de bunuri privite ca un tot unitar asupra căruia pot fi efectuate operațiuni juridice (vânzare-cumpărare, donație etc.).
 • este o universalitate de fapt și nu de drept, deci din fondul de comerț nu fac parte creanțele și debitele (acestea sunt incluse în noțiunea de patrimoniu).
 • ansamblul de bunuri mobile si imobile, corporale si necorporale – marci, firme, embleme, brevete de inventie, vad comercial – utilizate de un comerciant in vederea desfasurarii activitatii sale, in scopul atragerii clientelei si obtinerii de profit. (Conform – Legea nr . 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, modificata si completata prin Legea nr 298/2001)
 • fondul de comert poate constitui aport la capitalul social al unei societati comerciale, fiind un aport in natura de bun incorporal. Aportul in societate al fondului de comert se deosebeste de vanzarea-cumpararea acestuia intrucat in cazul aportului, in locul fondului de comert, asociatul primeste parti sociale sau actiuni, pe cata vreme in cazul vanzarii, vanzatorul primeste de la cumparator pretul fondului de comert vandut.
 • caracteristicile fondului de comerț:
  • este o universalitate de fapt pentru că reunește un complex de bunuri eterogene, iar această reunire este rezultatul exclusiv al voinței titularului.
  • fondul de comerț e un bun mobil, deoarece, deși cuprinde în componența sa și bunuri imobile, elementele care precumpănesc sunt bunuri mobile.
  • este un bun incorporal, deoarece în componența sa precumpănesc bunurile cu caracter incorporale, care au, în cadrul fondului de comerț, o vocație de statornicie mai pronunțată. 

 • din ultimele 3 caracteristici se desprind mai multe consecințe pe plan juridic:
  • datorită obiectului lor, actele juridice privind fondul de comerț sant fapte de comerț obiective conexe (accesorii), și, deci, supuse regimului faptelor de comerț;
  • din caracterul de universalitate de fapt decurge aplicabilitatea regulilor subrogațiunii;
  • pentru că e un bun mobil, executarea silită asupra fondului de comerț urmează regulile prevăzute de Codul de procedură civilă pentru bunurile mobile;
  • se admite ca, în absența unor dispopziții legale, dacă fondul de comerț conține și bunuri imobile, urmărirea lor are loc în condițiile prevăzute de lege pentru executarea silită a bunurilor imobile;
  • nu poate fi ipotecat, dar poate fi gaj fără deposedare;
  • poate fi înstrăinat cu acte cu titlu oneros și prin moștenire;
  • poate face obiectul unei transmisiuni prin uzufruct.

< Înapoi la Dictionarul Economic