Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

bunuri mobile

« Back to Glossary Index
  • prin natura lor. Acestea sunt cele care se pot transporta prin forța proprie sau prin forța exterioară dintr-un loc într-altul;
  • prin determinarea legii. Acestea sunt bunurile considerate mobile prin obiectul la care se aplică.
  • exemplu, prin determinarea legii sunt considerate mobile obligațiunile și acțiunile unei societăți comerciale care au ca obiect sume sau bunuri mobile.
  • prin anticipație. Acestea sunt bunurile care prin natura lor au caracter imobil, în sensul că nu pot să se deplaseze prin putere proprie și nici cu ajutor exterior.
  • exemplu, au calitatea de bunuri mobile prin anticipație recoltele încă neculese. O asemenea recoltă poate să fie vândută ca bun mobil în considerarea calității mobiliare pe care o va dobândi după recoltare.
< Înapoi la Dictionarul Economic