Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

aportul

« Back to Glossary Index
 • reprezinta valoarea pe care asociatii si/sau actionarii se angajeaza sa o aduca la societate si este de doua feluri: in bani si in natura sub forma diferitelor categorii de active imobilizate sau de active circulante]
 • această noțiune are un sens juridic și unul etimologic:
  • sub aspect juridic, prin aport se înțelege obligația pe care și-o asumă fiecare asociat de a aduce în societate un anumit bun, o valoare patrimonială. în limita aportului, asociatul devine debitor al societății, iar după vărsarea lui integrală – creditor al acesteia, cu toate consecințele ce decurg din această calitate.
  • sub aspect etimologic, noțiunea de aport desemnează chiar bunul adus în societate de către asociat.

 • obiectul aportului (aportul poate avea ca obiect orice bun, cu valoare economică, al asociatului, care prezintă interes pentru activitatea societății. Potrivit articolului 1492 Cod civil, fiecare asociat trebuie să pună în comun “sau bani, sau alte lucruri, sau industria sa”);deci aportul poate fi:
  • în numerar
  • în natură
  • în industrie

< Înapoi la Dictionarul Economic