Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

evaluarea eficientei programului de asigurare a calitatii activitatii de audit

« Back to Glossary Index
 • pe baza păstrării evidenței angajamentelor de audit și a rapoartelor rezultate în urma acestora, la nivelul departamentului de audit intern, se poate face evaluarea eficientei programului de asigurare a calitatii activitatii de audit, respectiv, evaluarea conformității cu normele de audit intern și codul de conduită:
  • adecvarea activității de audit intern la statutul auditului intern, obiectivele, politicile și procedurile aferente;
  • contribuția auditului intern la îmbunătățirea procesului de administrare a riscurilor, de conducere și la sistemul de control intern;
  • modul în care auditul intern a contribuit la îmbunătățirea activității băncii.

 • indicatori folositi pentru evaluarea calității activității departamentului de audit intern într-o anumită perioadă de timp:
  • indicatori ai activității: număr de angajamente realizate; numărul activităților și structurilor auditate; numărul recomandărilor propuse; numărul recomandărilor aplicate, numărul de zile alocate, în medie, unui angajament; numărul de zile alocate, în medie, pentru fiecare fază a angajamentelor; evoluția numărului și tipului de deficiențe constatate;
  • indicatori de gestiune: cheltuieli cu salarizarea auditorilor interni; cheltuieli cu pregătirea profesională a auditorilor interni; alte cheltuieli;
  • indicatori de organizare: număr de angajamente pe auditor intern; număr de teme noi pe auditor intern;
  • indicatori de animație: număr de ședințe în echipă; număr de zile alocate pentru formarea profesională a auditorilor interni.

< Înapoi la Dictionarul Economic