Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

consiliului de administratie

« Back to Glossary Index
 • "ar trebui să aibă responsabilitatea aprobării și revizuirii periodice a strategiilor de ansamblu și a politicilor semnificative ale băncii; înțelegerii riscurilor majore cu care banca are de-a face, stabilirii nivelurilor acceptabile ale acestor riscuri și asigurării că sunt luate măsurile necesare de către conducerea băncii pentru a identifica, măsura, monitoriza și controla aceste riscuri; aprobării structurii organizatorice; și asigurării asupra faptului că eficacitatea sistemului de control intern este monitorizată de conducerea băncii. Consiliul de administrație este responsabil, în ultimă instanță, pentru stabilirea și menținerea unui sistem de control intern adecvat și eficient" (conform:
   • Norma B.N.R. nr. 17/2003 stabilește periodicitatea cu care este necesară a se îndeplini această atribuție, și anume “cel puțin anual”.
   • Principiul 1, “Framework for internal control systems in banking organisations”, Basle Committee on Banking Supervision, Basle, septembrie 1998)

 • îndrumă și supraveghează conducerea băncilor, iar pentru a îndeplini aceste atribuții membrii acestuia trebuie să fie obiectivi, capabili, cu o pregătire profesională adecvată, să aibă o bună cunoaștere a activităților băncii și a riscurilor cu care se confruntă aceasta.
 • pentru a permite menținerea obiectivității:
  • în unele țări consiliul are membri care nu sunt implicați în conducerea activităților de zi cu zi ale băncii.
  • în România, aceeași lege citată mai sus are o nuanță mai categorică, mai restrictivă în această privință, și anume: “în cazul în care conducătorii băncii fac parte din consiliul de administrație, numărul membrilor acestuia trebuie să fie stabilit astfel încât administratorii care nu au și calitatea de conducător să constituie majoritatea.” (pct. 41 privind modificare Art. 26 al Legii 58/1998).

 • mijloacele prin care consiliul de administrație își poate exercita atribuțiile,
  identificate de Norma B.N.R. nr. 17/2003, Art. 5. (3 ) sunt:
  • discuții periodice (de regulă trimestrial) cu conducerea operativă privind eficiența sistemului de control intern;
  • analiza periodică (de regulă trimestrial) a evaluărilor sistemului de control intern efectuate de conducerea operativă, de auditul intern și, după caz, de auditorul financiar extern și de autoritatea de supraveghere;
  • asigurarea implementării de către conducerea operativă a recomandărilor formulate de auditul intern, de auditorul financiar și de Banca Națională a României cu privire la deficiențele sistemului de control intern și examinarea efectului măsurilor implementate.

< Înapoi la Dictionarul Economic