Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

autoritatea de supraveghere

« Back to Glossary Index
  • este entitatea ce are ca obiectiv principal:
    • menținerea stabilitatii și
    • încrederea în sistemul bancar

  • monitorizează și pote limita o serie de riscuri bancare, cum ar fi riscul de credit, riscul de piață, riscul de lichiditate, riscul operațional, riscul legal și reputațional. în acest scop autoritățile pot dezvolta sisteme de măsurare expunerea la anumite riscuri, pe baza cărora stabilesc limite de expunere.
  • în plus, supravegherea este adesea direcționată pe verificarea conformității cu cu legile și reglementările ce guvernează băncile și activitățile acestora.
  • supravegherea bancară începe de la procedurile de autorizare a unei bănci menite să dea asigurări referitoare la calitatea acționarilor, a membrilor consiliului de administrație și ai conducerii, la concordanța organizării și controlului intern al băncii cu planul său de afaceri și cu strategiile acesteia, a structurii legale cu cea operațională, la adecvarea capitalului și la lichiditate, la calitatea auditorului financiar.
  • supravegherea continuă este realizată pe bază de recomandări și îndrumări
  • o supraveghere eficientă se realizează pe baza colectării și analizării informațiilor despre bancă (situații financiare, raportări), care arată încadrarea în anumiți indicatori de prudențialitate și constituie baza discuțiilor cu conducerea băncii.
< Înapoi la Dictionarul Economic