Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

sistem de control intern

« Back to Glossary Index
  • v. 1 – reprezintă totalitatea politicilor și procedurilor (controalele interne) adoptate de conducerea unei entități ce contribuie la îndeplinirea obiectivelor manageriale privind asigurarea, în limite rezonabile, a conducerii sistematice și eficiente a activității, inclusiv aderarea la politicile manageriale, la prevenirea și detectarea fraudelor și erorilor, la acuratețea și exhaustivitatea înregistrărilor contabile, precum și pregătirea în timp util a informațiilor financiare credibile.
  • v. 2 – ansamblul de proceduri și politici puse în aplicare de conducerea unei întreprinderi în vederea asigurării, unei gestiuni eficiente și riguroase a firmei.Aceste proceduri implică respectarea politicilor de gestiune, protejarea activelor, prevenirea și detectarea erorilor și fraudelor, exactitatea și exhaustivitatea înregistrărilor contabile și stabilirea la timp a informației contabile și financiare.
< Înapoi la Dictionarul Economic