Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

utilizarea lucrarilor auditorului intern

« Back to Glossary Index
 • Auditorul trebuie să analizeze activitățile auditorului intern și incidențele potențiale asupra procedurilor de audit ale sale.
 • Auditorul intern, făcând parte din structurile intreprinderii, are printre obiectele sale examenul, evaluarea și controlul pertinenței și eficacității sistemelor contabile și de control intern; anumite aspecte ale lucrărilor sale pot fi utile auditorului extern.
 • Printre activitățile auditorului intern care pot fi utile auditorului extern se pot menționa:
  • examenul sistemelor contabile de control intern;
  • examenul informațiilor financiare și de gestiune;
  • evaluarea costurilor, rentabilitatea și eficiența unor tranzacții și operațiuni;
  • examenul modului de respectare a textelor legislative precum și al politicilor și directivelor stabilite de conducerea intreprinderii.

 • Auditorul extern are obligația să obțină o cunoaștere suficientă a activităților auditului intern pentru a planifica și aborda în mod eficient auditul.
 • în evaluarea lucrărilor auditorului intern, auditorul extern va ține seama de următoarele criterii:
  • statutul auditorului intern în cadrul intreprinderii;
  • natura și întinderea lucrărilor de audit intern efectuate;
  • competențe tehnice; pregătire tehnică adaptată și o experiență ca auditor intern;
  • organizarea profesională; planificarea, supravegherea, controlul și documentarea corectă a lucrărilor, existența manualelor de audit, programarea de lucru și a dosarelor de lucru corespunzătoare

< Înapoi la Dictionarul Economic