Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

opinii in audit

« Back to Glossary Index
 • aportul auditorului conține o exprimare clară, în scris, a opiniei asupra situațiilor financiare. O opinie fără rezerve este exprimată atunci când auditorul ajunge la concluzia că situațiile financiare oferă o imagine fidelă și reală sau sunt prezentate cu fidelitate, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil
 • Opinia defavorbaila – o astfel de opinie datorată de exemplu dezacordului asupra principiilor contabile, se poate prezenta astfel:
  • “Astfel, cum este explicat în nota “X”, nu s-au constatat amortismente în situațiile financiare. Această practică nu este, în opinia noastră, în acord cu Normele de amortizare a capitalului imobilizat în active corporale. Cheltuielile aferente, pe baza unui amortisment linear și a unei cote de …. pentru clădiri și …. pentru utilaje, trebuia să se ridice la suma de …., pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 200… . în consecință, amortismentele cumulate trebuiau să se ridice la …. mil. lei, iar pierderea exercițiului și pierderile cumulate la …. mil. lei. După părerea noastră, datorită incidenței faptelor menționate în paragraful precedent, situațiile financiare nu dau o imagine fidelă situației financiare a societății la 31 decembrie 200…, contului de profit și pierdere, pentru exercițiul încheiat la această dată, și nu sunt conforme cu prevederile legale și statutare.”

 • Imposibilitatea exprimării unei opinii – o astfel de opinie datorată limitării întinderii lucrărilor se poate prezenta astfel:
  • “Noi nu am fost în măsură să asistăm la inventarul fizic, nici să procedăm la confirmarea directă a conturilor de clienți, din cauza limitării întinderii lucrărilor noastre, impusă de către direcțiune.
   Având în vedere importanța faptelor expuse mai sus, noi nu ne exprimăm opinia asupra conturilor anuale.”

 • Opinia cu rezerverezervele se prezintă înaintea paragrafului de opinie. în astfel de cazuri, paragraful opiniei se formulează astfel:
  • Exemplu de rezerve datorate limitării întinderii lucrărilor: “Noi nu am putut asista la inventarul fizic din 31 decembrie 200…, căci noi am fost desemnați auditori ulterior acestei date. Ţinând seama de natura documentelor contabile ale societății, noi am putut controla cantitățile prin alte proceduri.
   După părerea noastră, cu excepția incidenței ajustărilor care ar fi putut fi necesare, dacă noi am fi putut efectua controlul fizic al cantităților, situațiilor financiare dau o imagine fidelă poziției și situației financiare a societății la 31 decembrie 200…, cât și contului de profit și pierdere pentru exercițiul încheiat la această dată și sunt conforme cu prevederile legale și statutare”.
  • Exemplu de rezerve datorate dezacordului cu conducerea entității auditate: “Astfel, cum este explicat în nota “X” anexată, nu s-au constatat amortismente în situațiile financiare. Această practică nu este, în opinia noastră, în acord cu Normele de amortizare a capitalului imobilizat în active corporale. Cheltuielile aferente, pe baza unui amortisment linear și al unei cote de …. pentru clădiri și …. pentru utilaje, trebuie să se ridice la suma de …. pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 200… . în consecință, amortismentele cumulate trebuie să se ridice la …. mil. lei, iar pierderile exercițiului și pierderile cumulate la …. mil. lei. După părerea noastră, cu excepția incidenței asupra conturilor anuale, a faptelor menționate în paragraful precedent, conturile anuale dau o imagine fidelă poziției și situației financiare a societății la 31 decembrie 200…, cât și contului de profit și pierdere pentru exercițiul încheiat la această dată, și sunt conforme cu prevederile legale și statutare.”

  • cazuri de dezacord cu conducerea intreprinderii-clientAuditorul, folosind mijloacele pe care le-a considerat necesare, a constatat o iregularitate contabilă pe care conducerea întreprinderii refuză să o corecteze. Acest dezacord poate fi important și să influențeze certificarea. Pot fi, de exemplu, dezacorduri privind:
   – insuficiența provizioanelor pentru deprecierile de stocuri și creanțe;
   – stocuri supraevaluate sau subevaluate datorită unor erori în calculul costurilor producției sau în determinarea mărimii stocului (cantităților)
   – nerespectarea principiului independenței exercițiului;
   – neluarea în considerare a evenimentelor posterioare care confirma sau infirmă o situație existentă la data închiderii exercițiului;
   – neluarea în considerare a principiului prudenței prin supraevaluarea activelor;
   – erori în clasarea terților (clienți incerți menținuți ca clienți obisnuiți).
   Auditorul certifică “cu rezervă” atunci când iregularitatea este semnificativă, dar importanța ei nu este suficientă pentru a considera că situațiile financiare nu sunt corecte și sincere și că nu dau o imagine fidelă asupra poziției și situației financiare precum și rezultatului exercițiului. Oricare ar fi natura neregularităților, auditorul își prezintă în raport opinia, precizănd:
   – natura dezacordului;
   – postul și suma respectivă;
   – influența asupra rezultatului net.

 • Opinia fără rezerve dar cu un paragraf de observații – în unele cazuri, raportul de audit poate fi modificat, adăugând un paragraf de observații al cărui obiectiv este de a lămuri cititorul asupra unui punct privind conturile anuale, expus de o manieră detaliată în anexă. Adăugarea unui astfel de paragraf nu afectează opinia auditorului; aceasta se situează de preferință după paragraful de opinie și precizează, în general, că acesta nu constituie o rezervă. Acest tip de opinie se formulează atunci când apar elemente care însă nu afectează opinia auditorului; paragraful de observații se situează, de regulă, după paragraful de opinie.
  Forma de prezentare a paragrafului de opinie în acest caz este următoarea:
  “Fără să exprimăm o rezervă asupra situațiilor financiare, noi atragem atenția asupra notei “X” din anexă. Societatea face obiectul unui proces în care este acuzată de infracțiune în utilizarea brevetelor și în care i se pretinde vărsarea redevențelor și daunelor de interese; societatea a angajat o contra-acțiune și audierile preliminare, cât și procedurile juridico-administrative ale celor două acțiuni sunt în curs. Rezultatul final al acestei afaceri nu poate, în prezent, să fie determinat și, în consecință, nu au fost constituite provizioane pentru acoperirea cheltuielilor care ar putea să rezulte”.
< Înapoi la Dictionarul Economic