Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

pierderile

« Back to Glossary Index

reprezinta reduceri ale beneficiilor economice, ce pot sau nu să apară în activitățile curente ale întreprinderii.
Exemple: 

  • pierderile din calamități sau cel din lichidarea activelor imobilizate.
  • pierderile constatate sau nerealizate cum sunt cele rezultate din diferențele nefavorabile de curs valutar, sconturile acordate clienților, pierderile nete din cumpărarea /vânzarea de titluri de plasament.

Recunoașterea pierderilor în contul de rezultate impune, de regulă, evidențierea lor separată, informația fiind necesară în luarea deciziilor economice. Totodată, raportarea pierderilor se face fără a lua în calcul veniturile asociate

< Înapoi la Dictionarul Economic