Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

obligatiunile

« Back to Glossary Index
 1. sunt titluri de credit negociabile catre public, de regula, prin intermediul unor institutii financiare. Aceste imprumuturi sunt divizate in parti egale rambursabile la termen esalonat si purtatoare de dobanzi.
 2. sunt titluri de credit emise de societate în schimbul sumelor de bani împrumutate; ele încorporează îndatorirea societății de a rambursa aceste sume și de a plăti dobânzile aferente.

 • Condițiile emiterii obligațiunilor:
  • emiterea se hotărăște numai de Adunarea generală extraordinară a acționarilor și numai când întregul capital social a fost vărsat (pentru că nu este posibil să se apeleze la banii terților cât timp proprii acționari nu și-au îndeplinit obligația de vărsare a aportului);
  • suma pentru care se emit obligațiuni nu poate fi mai mare de ¾ din capitalul vărsat existent, conform ultimului bilanț aprobat (pentru că, așa cum orice împrumut trebuie garantat, și societatea ce apelează la împrumuturi prin emiterea de obligațiuni trebuie să garanteze că există un “provizion”, în cazul nostru capitalul social vărsat);
  • valoarea nominală a obligațiunii nu poate fi mai mică de 25.000 lei;
  • obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să aibă valoare egală și trebuie să fie integral vărsate (nici 30%, nici 50% ca la subscripția de acțiuni);
  • obligațiunile dau dreptul la dobânda înscrisă în obligațiune

 • Rambursarea obligațiunilor se poate face:
  • printr-o restituire totală la scadență (sistem de origine americană), caz în care plata se face la datele înscrise în tabloul de plăți cuprins în obligațiune;
  • anticipat, prin tragere la sorți, când rambursarea se face la o sumă superioară valorii nominale a obligațiunii și înainte de scadență; diferența reprezintă prima sau premiul și are menirea de a compensa dobânzile pe perioada rămasă până la scadență.

 • Deținătorii de obligațiuni se pot întruni în adunări speciale care:
  • se convoacă de deținătorii reprezentând ¼ din valoarea obligațiunilor dintr-o emisiune;
  • poate desemna un reprezentant care să-i reprezinte pe obligatari în Adunarea generală a acționarilor și în justiție; împuternicitul nu are drept de vot în Adunarea generală a acționarilor, dar poate cere consemnarea opiniei sale în registrul de ședințe al Adunării generale a acționarilor și dacă hotărârea acesteia, contrară intereselor obligatarilor, încalcă opinia obligatarului-reprezentant, este posibilă adresarea în fața instanței, pentru protejarea intereselor obligatarilor;
  • obligatarii pot constitui un fond necesar remunerării reprezentantului și acoperirii cheltuielilor de apărare a drepturilor lor (eventual o cotă-parte din dobânzile datorate obligatarilor de societatea comercială).

 • obligatiunile reprezinta aporturi in creante.

< Înapoi la Dictionarul Economic