Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

misiune de compilare

« Back to Glossary Index
 • o misiune în care experiența contabilă, spre deosebire de experiența de audit, este folosită pentru a colecta, clasifica și sintetiza informațiile financiare.
 • intr-o misiune de compilare nu se exprimă nici o asigurare în raport, cu toate că utilizatorii beneficiază de servicii contabile. Profesionistul contabil utilizează cunoștințele sale contabile și nu pe cele de auditor, în scopul strângerii, clasării și sintetizării situațiilor financiare. Procedurile aplicate în astfel de misiuni nu au drept scop să permită furnizarea unei asigurări asupra situațiilor financiare respective; utilizatorii acestor informații sunt încrezători totuși că beneficiază de intervenția unui profesionist care aduce cunoștințele și competențele sale la elaborarea acestor situații financiare.
 • raportul asupra misiunii de compilare trebuie să conțină elementele următoare:
  • titlul;
  • destinatarul;
  • o mențiune confirmând că misiunea s-a derulat conform cu Standardele Internaționale de Audit aplicabil misiunilor de compilare sau normelor și practicilor naționale;
  • indicarea faptului, dacă este cazul, că auditorul nu este independent de întreprindere;
  • identificarea informațiilor financiare cu precizarea că ele rezultă din detalii furnizate de conducerea întreprinderii;
  • o mențiune indicând responsabilitatea conducerii întreprinderii pentru informațiile financiare compilate de către auditor;
  • o mențiune că misiunea de compilare nu reprezintă nici un audit, nici un examen limitat și, în consecință, nici o asigurare nu este furnizată;
  • un paragraf, dacă este cazul, pentru atragerea atenției asupra diferențelor semnificative menționate în anexe față de referențialul contabil utilizat;
  • data raportului;
  • adresa și semnătura auditorului (contabilului) pe fiecare pagină a informațiilor financiare compilate sau pe prima pagină a situațiilor financiare compilate, se face una din mențiunile: “neauditate” sau “compilate fără audit, nici examen limitat”.

< Înapoi la Dictionarul Economic