Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

intervievarea

« Back to Glossary Index
  • constă în culegerea de informații (financiare, nefinanciare) de la persoane cu experiență (competență), fie din interiorul, fie din afara entității, putând varia de la investigații scrise (oficiale), până la chestionări orale (neoficiale).
  • evaluarea răspunsurilor obținute în procesul de investigare este foarte importantă atât în ceea ce privește calitatea probelor de aceasta natură, dar și în ceea ce privește sesizarea unor anumite „direcții” de abordare a auditului și de colectare a altor probe.
  • nu oferă, ca atare, suficiente probe de audit și de asemenea, nu este suficientă pentru a testa eficiența sistemului de control intern, motiv pentru care ea reprezintă o procedură complementară altor proceduri de audit, răspunsurile la intervievări determinând auditorul să recurgă la modificarea sau efectuarea unor proceduri suplimentare de audit.
  • constă în căutarea, în cadrul entității sau în afara acesteia, de informații financiare și nefinanciare, de la persoane în cunoștință de cauză.
< Înapoi la Dictionarul Economic