Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

independenta auditului intern bancar

« Back to Glossary Index
  • departamentul de audit intern al unei bănci trebuie:
    • să fie independent de activitățile auditate
    • să fie independent față de procesul de control intern de zi cu zi – aceasta presupune ca departamentului de audit intern să i se dea un statut corespunzător în cadrul băncii și acest departament să își îndeplinească sarcinile cu obiectivitate și imparțialitate
    • să fie subordonat direct conducerii executive a băncii sau consiliului de administrație sau comitetului de audit (de pe lângă consiliul de administrație) – pentru asigurarea independenței sale față de restul activităților băncii
    • să-și poată exercita atribuțiile din inițiativă proprie în toate departamentele, sediile și activitățile băncii – rezultatele activității sale, evaluările sale trebuie să poată fi făcute cunoscute, pe plan intern, și, în unele cazuri, chiar direct consiliului de administrație, comitetului de audit sau auditorului extern (de exemplu, când se apreciază că o decizie a conducerii executive a băncii a fost luată fără respectarea prevederilor legale).

  • Banca Națională a României subscrie întru totul la aceste cerințe privind asigurarea independenței auditului intern, atât prin mijloace organizatorice, cât și funcțional – instituționale, și optează pentru subordonarea departamentului de audit intern față de consiliul de administrație al băncii, nu față de conducerea executivă.
< Înapoi la Dictionarul Economic