Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

impartialitatea auditului intern bancar

« Back to Glossary Index
  • departamentul de audit intern ar trebui să fie obiectiv și imparțial, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie într-o poziție care să-i permită realizarea atribuțiilor fără părtinire și fără ingerințe.
  • acest principiu accentueaza aspectul de independență a judecății pe care auditorii interni trebuie să fie capabili să o facă. Prin urmare, auditorii interni trebuie să nu fie implicați în operațiunile băncii sau în proiectarea procedurilor și implementarea măsurilor de control intern, iar cei recrutați din interiorul băncii trebuie să nu fi fost implicați în trecutul apropiat în activitățile auditate; totodată, se are în vedere rotirea periodică a domeniilor auditate.
  • Banca Națională a României opinează că personalul implicat într-un angajament de audit pe poate audita un domeniu în care a lucrat numai după trecerea unei perioade de cel puțin un an.
  • asigurarea imparțialității auditorilor interni nu înseamnă că departamentului de audit intern nu i se pot solicita opinii, de către conducerea băncii, în legătură cu principiile controlului intern, cu planurile de reorganizare, cu inițierea unor activități noi importante sau cu risc ridicat, cu gestiunea sistemului informatic și informațional. Implicarea sa trebuie, însă, să se limiteze la acest rol consultativ, și să nu se extindă asupra măsurilor de implementare. Banca Națională a României definește mai clar cadrul în care auditorii interni pot acorda consultanță asupra unor operațiuni în care au avut anterior responsabilități sau pe care le-au auditat, și anume “cu condiția de a nu efectua un angajament de audit în anul următor
  • în practica unor bănci, pentru asigurarea imparțialității auditorilor interni, sunt impuse reguli cu privire la recrutarea acestora din afara băncii, necorelarea remunerării acestora cu performanța sau profitul băncii, separarea atribuțiilor în ceea ce privește implementarea recomandărilor, neimplicarea auditorilor în activitatea de proiectare a procedurilor de control sau administrative.
  • în România, Banca Națională restricționează accesul la responsabilitatea de auditori interni persoanelor care sunt soți, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorii unei bănci.
< Înapoi la Dictionarul Economic