Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

angajament de audit

« Back to Glossary Index
  • solicită exprimarea unei opinii asupra unor informații financiare de către un auditor financiar de practică publică. Asumarea angajamentului de audit impune ca auditorii financiari profesioniști de practica publică să fie lipsiți de orice interes ca fiind incompatibil cu principiile integrității, obiectivității și independenței. Deci principiul care trebuie să stea la baza angajamentului de audit este independența auditorilor financiari profesioniști de practică publică.
  • obiectivul oricărui angajament de audit al situațiilor financiare este de a oferi posibilitatea auditorului să exprime o opinie cu privire la situațiile financiare, dacă acestea sunt întocmite și prezentate, sub toate aspectele semnificative în conformitate cu un cadru aplicabil de raportare financiară.
  • principiile generale ale unui angajament de audit au în vedere ca :
    • Auditorul să acționeze în conformitate cu cerințele ,,Codului de etică pentru profesioniștii contabili”, emis de Federația Internațională a Contabililor (IFAC);
    • Auditorul să desfășoare angajamentul de audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA);
    • Auditorul trebuie să planifice și să desfășoare un angajament de audit cu o atitudine de scepticism profesional, admițând ideea ca în anumite împrejurări situațiile financiare să fie denaturate în mod semnificativ.

< Înapoi la Dictionarul Economic