Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

dosar anual

« Back to Glossary Index
 • cuprinde toate foile de lucru corespunzând exercițiului contabil suspus auditului, începând cu faza de organizare a misiunii de audit și terminând cu raportul de audit al situației financiare.
 • cuprinde :
  • Planificarea misiunii de audit ;
  • Informații cu privire la supervizarea lucrărilor de audit ;
  • Aprecierea controlului intern ;
  • Informații cu privire la examinarea elementelor probante.

 • Dosarul anual trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații, grupate pe secțiuni, astfel :
  • AA – Planificare și raportări:
   • AA 1 – Lista de verificare a documentelor de lucru
   • AA 2 – Nota de sinteză
   • AA 3 – Control analitic final
   • AA 4 – Lista de verificare a finalizării misiunii
   • AA5- Revizuirea generală a situațiilor financiare
   • AA 6 – Chestionar de sfârșit de misiune
   • AA 7 – Chestionar de verificări specifice
   • AA 8 – Chestionar de evenimente ulterioare închiderii exercițiului
   • AA 9 – Observații finale și întâlnirile cu clientul
   • AA 10 – Control analitic prealabil
   • AA 11 – Plan de misiune
   • AA 12 – Confirmarea planului de audit
   • AA 13 – Buget și planificare
   • AA 14 – Abordarea auditului

  • AB – Controlul conturilor
   • AB 1 – Active imobilizate – corporale și necorporale
   • AB 2 – Investiții
   • AB 3 – Stocuri și contracte pe termen lung
   • AB 4 – Creanțe și plăți în avans
   • AB 5 – Disponibilități în conturi la bănci sau în casă
   • AB 6 – Creditori și angajamente
   • AB 7 – Impozite și taxe
   • AB 8 – Capital, rezerve și registre cerute de lege
   • AB 9 – Contul de profit și pierdere
   • AB 10 – Cartea mare și balanța de verificare

  • AC – Utilizarea lucrărilor realizate de alte persoane
  • AD – Verificări specifice

< Înapoi la Dictionarul Economic