Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

evenimente ulterioare

« Back to Glossary Index
  • Standardul Internațional de Contabilitate IAS 10 „Evenimente ulterioare datei bilanțului” se referă la tratamentul aplicat în situațiile financiare evenimentelor, atât favorabile, cât și nefavorabile, care apar între data situațiilor financiare (în IAS aceasta este denumită data bilanțului) și data la care situațiile financiare sunt autorizate pentru publicare, și identifică două tipuri de evenimente:
    • (a) cele care oferă dovezi despre condițiile care au existat la data situațiilor financiare; și
    • (b) cele care dau indicii despre condițiile care apar ulterior datei situațiilor financiare.

< Înapoi la Dictionarul Economic