Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

documentatia in audit (documentarea auditului)

« Back to Glossary Index
  • documentația de audit se referă în principal la :
    • reprezentarea principalelor dovezi (înregistrări) ale muncii depuse de auditor precum și baza de date și informații necesare concluziilor, raportului și opiniei de audit;
    • privește direct planificarea și executarea misiunii de audit reprezentând materialul de bază pentru revizuirile (supervizările) necesare, inclusiv pentru controlul calității muncii echipei de audit;
    • reprezintă principalele „piese” (consemnări) în dosarele de audit (permanent, curent), privind procedurile aplicate și probele obținute.

  • înseamnă materialele (documentele de lucru) pregătite de auditor precum și materialele obținute de la client în cursul efectuării auditului pe diferite suporturi (hârtie, film, electronice, etc).
  • auditorul trebuie să documenteze aspectele care sunt importante pentru furnizarea de probe de audit care să susțină opinia auditului și probe care să arate că auditul a fost realizat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit.
< Înapoi la Dictionarul Economic