Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

documentele de lucru

« Back to Glossary Index

1. reprezintă instrumentul principal prin care se demonstrează faptul că s-a realizat un audit adecvat, cu respectarea standardelor de audit general acceptate, ele pun în evidență modul de evaluare a caracterului adecvat al perimetrului lucrărilor de audit și a corectitudinii situațiilor financiare, dar în același timp ele pot servi și clientului în procesul de întocmire a situațiilor financiare.

2. includ, printre altele :

  • date și informații privind structura organizatorică și juridică, sectorul / mediul de activitate;
  • copii/extrase ale documentelor legale relevante privind tranzacțiile efectuate de entitate (procese verbale, acte constatatoare, contracte, acte de proprietate, conturi bancare, conturi/balanțe contabile, situații financiare);
  • documente de planificare (programele de audit ale misiunii), de evaluare a sistemului de control (audit) intern și a riscurilor existenței unor erori semnificative în situațiile financiare, de planificare (programare) a procedurilor de audit (contracarare a riscurilor);
  • documentele de analiză a soldurilor/rulajelor și a evoluției unor indicatori semnificativi (proceduri analitice);
  • documente de comunicare/confirmare transmise către sau primite de la terți și conducerea entității;
  • referențieri / indexări / adnotări pe toate documentele ce compun dosarele misiunii, cu ajutorul cărora să fie identificabile toate datele și informațiile ce le conțin, precum și persoanele responsabile cu întocmirea/avizarea acestora.
< Înapoi la Dictionarul Economic