Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

dividendul

« Back to Glossary Index
 • reprezinta remuneratia cuvenita unei actiuni in decurs de un an si este singura forma de impartire a profitului realizat de societatile comerciale pe actiuni.
 • pentru ca societatea sa poata distribuii dividende, trebuie sa indeplineasca doua conditii:
  • sa dispuna de suficient profit, astfel ca distribuirea de dividende sa nu afecteze substanta societatii, adica sa nu micsoreze capitalizarea bursiera permanenta a societatii. Suma dividendelor nu trebuie sa depaseasca totalul profitului de care dispune societatea cu aceasta destinatie;
  • distribuirea de dividende sa nu afecteze lichiditatea financiara a societatii comerciale pentru a nu pune in pericol siguranta creditorilor sai ale caror creante devin scadente

 • societatile pe actiuni nu sunt obligate juridic sa ditribuie dividende in fiecare an, fapt pentru care ele pot adopta o politica de reducere sau suspendare a platii dividendelor in favoarea unei politici de autofinantare. Politica de reducere sau suspendare temporara a platii dividendelor se poate atenua daca intreprinderea are posibilitatea obtinerii unor credite pe termen mijlociu sau lung in conditii avantajoase, dar pericolul lipsei fata de creditori creste.
 • cota-parte din beneficii ce se plătește fiecăruia dintre asociați
 • dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la
  capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.
 • Conform Codului Fiscal actualizat pana la data de 01.07.2008 dividendul reprezinta "o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, exceptând următoarele:
  • a) o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifică procentul de deținere a titlurilor de participare ale oricărui participant la persoana juridică;
  • b) o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu răscumpărarea titlurilor de participare la persoana juridică, alta decât răscumpărarea care face parte dintr-un plan de răscumpărare, ce nu modifică procentul de deținere a titlurilor de participare al nici unui participant la persoana juridică;
  • c) o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu lichidarea unei persoane juridice;
  • d) o distribuire în bani sau în natură, efectuată cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de către participanți.
   Dacă suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate către un participant la persoana juridică depășește prețul pieței pentru astfel de bunuri sau servicii, atunci diferența se tratează drept dividend. De asemenea, dacă suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui acționar sau asociat al persoanei juridice este efectuată în scopul personal al acestuia, atunci suma respectivă este tratată ca dividend."

< Înapoi la Dictionarul Economic