Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

dobanda

« Back to Glossary Index
 • prin dobândă se înțelege nu numai suma de bani cu acest titlu, dar și alte prestații sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obligă drept echivalent al folosinței capitalului.
 • potrivit Ordonanței Guvernului nr. 9/2000, dobânda legală se aplică:
  • numai obligațiilor legale sau contractuale, obligații care constau în sume de bani,
  • numai în cazul răspunderii debitorului pentru întârzierea executării obligației bănești și nicidecum pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare

 • pentru determinarea dobânzii legale aplicabile raporturilor juridice de drept civil trebuie să se determine în prealabil dobânda aplicabilă raporturilor juridice de drept comercial
 • orice sumă ce trebuie plătită sau primită pentru utilizarea banilor, indiferent dacă trebuie să fie plătită sau primită în cadrul unei datorii, în legătură cu un depozit sau în conformitate cu un contract de leasing financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânată
 • dobânzile și pierderile din diferențe de curs valutar care nu intră sub incidența gradulului de îndatorare în ceea ce privește deductibilitatea din punctul de vedere al impozitului pe profit:
  • cele în legătură cu împrumuturile obținute direct sau indirect de la bănci internaționale de dezvoltare și organizații similare, și cele care sunt garantate de stat
  • cele aferente împrumuturilor obținute de la instituțiile de credit române sau străine, instituțiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acordă credite potrivit legii, precum
  • și cele obținute în baza obligațiunilor admise la tranzacționare pe o piață reglementată nu intră sub incidența gradului de îndatorare.

 • pretul serviciului facut de creditor debitorului si platit de acesta din urma pentru a dobandi dreptul de a folosi o suma de bani in cursul unei perioade determinate.
< Înapoi la Dictionarul Economic