Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

control intern bancar

« Back to Glossary Index
  • reprezintă un proces continuu la care participă consiliul de administrație, conducătorii, precum și personalul băncilor (așa cum este definit de Norma B.N.R. nr.17/2003 și de Comitetul de la Basel). Este subliniat astfel faptul că nu este vorba doar despre o procedură sau o politică aplicată la un moment dat, ci de un cumul de acțiuni desfășurate continuu la toate nivelurile băncii.
  • un sistem de control intern eficient ar putea preveni sau ar putea detecta din timp problemel care pot duce la pierderi, limitand amploarea acestora.
  • reprezintă o componentă critică a gestionării unei bănci, care poate sprijini realizarea obiectivelor băncii și atingerea țintelor sale de profitabilitate.
  • obiectivele controlului intern bancar:

  1. obiective de performanță – eficiența și eficacitatea activităților;
  2. obiective privind informațiarelevanta, credibilitatea , caracterul complet și oportun al informațiilor financiare și de gestiune
  3. obiective de conformitate – conformitatea cu legile și reglementările aplicabile

  1. obiectivele de performanță – ale controlului intern se referă la eficiența și eficacitatea cu care banca își utilizează activele și alte resurse și la protecția băncii împotriva pierderilor. Prin proiectarea normelor de control intern trebuie să se asigure că întregul personal al băncii se preocupă de atingerea obiectivelor acesteia cu eficiență și integritate, fără costuri excesive și fără a plasa alte interese înaintea celor ale băncii.
  2. obiectivele privind informațiile – sunt legate de pregătirea în mod operativ a unor rapoarte relevante și de încredere, care să stea la baza procesului de luare a deciziilor în bancă. Totodată, se referă la informațiile financiare, la situațiile financiare anuale și altele de acest gen, destinate consiliului de administrație, acționarilor, organismelor de supraveghere, a căror calitate și integritate este absolut necesară pentru luarea deciziilor.
  3. obiectivele de conformitate – trebuie atinse pentru a proteja reputația și autorizația de funcționare, prin respectarea legilor, cerințelor autorității de supraveghere, normelor și politicilor interne.

< Înapoi la Dictionarul Economic