Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

control de calitate

« Back to Glossary Index
 • Scopul controlului calitatii este de a stabili standarde si de a furniza instructiuni privind:
  • politicile si procedurile unei firme de audit referitoare la activitatea de audit in general
  • proceduri referitoare la munca delegata asistentilor pentru un audit individual

 • Obiectivele politicilor de control al calitatii vor incorpora urmatoarele:
  • cerintele profesioanle
  • aptitudini si competente
  • repartizare – actvitatea de audit este repartizata personalului cu grad de instruire tehnica si experienta profesionala ceruta in circumstantele date
  • delegare – indrumare, supraveghere si revizuire la toate nivelurile astfel incat sa se asigure rezonabilitatea activitatii desfasurate
  • consultare – consultanta ori de cate ori e necesar, in cadrul sau in afara firmei cu persoane competente
  • acceptarea si pastrarea clientilor – evaluarea potentialilor clienti si verificarea celor existentei
  • monitorizare – se monitorizeaza gradul de adecvare continuu si eficacitatea operationala a politicilor si procedurilor de control al calitatii

 • controlul de calitate la nivelul organismului profesional:
  • controlul de calitate reprezintă un ansamblu de măsuri luate de organismele profesionale, care vizează analiza modului de organizare și funcționare a unui cabinet și aprecierea modului de aplicare în cadrul cabinetului a standardelor internaționale și a normelor profesionale emise de aceste organisme.
  • obiective urmărite prin controlul de calitate se referă la:
   • oferirea către public a unei bune percepții despre calitatea serviciilor;
   • armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor;
   • contribuirea la buna organizare a cabinetelor și la perfecționarea metodelor de lucru;
   • aprecierea modului de aplicare a regulilor și normelor profesionale;
   • dezvoltarea solidarității în rândul profesiei, prin favorizarea contactelor dintre colegi, apropierea și respectul profesioniștilor față de organismul profesional.

  • principiile fundamentale care stau la baza organizării controlului de calitate sunt: universalitatea, confidențialitatea, colegialitatea, adaptarea controlului și urmărirea.
  • activitatea de control al calității poate fi organizată și exercitată în două metode: controale colegiale și controale prin personal angajat, ambele metode fiind echivalente.

 • controlul de calitate la nivelul cabinetului de audit:
  • Standardul Internațional de Audit (ISA) nr. 220 stabilește procedurile și principiile fundamentale precum și modalitățile lor de aplicare cu privire la controlul de calitate și în mod deosebit, la politicile și procedurile folosite de un cabinet în lucrările de audit și la procedurile referitoare la lucrările încredințate unor colaboratori ai auditorului.
  • Natura, calendarul și întinderea politicilor și procedurilor de control de calitate ale unui cabinet sau societate depind de numeroși factori ca: felul și importanța activității sale, dispersia geografica, nivelul de organizare, costuri etc.
  • Obiectivele politicilor de control de calitate adoptate de către un cabinet sau o societate sunt urmatoarele:
   • exigențele profesionale: personalul cabinetului sau al societății trebuie să se conformeze principiilor de independență, integritate, obiectivitate, confidențialitate și profesionalism, înscrise în Codul etic;
   • aptitudini și competențe: nivelul de instruire și formare al personalului cabinetului sau societății permite acestuia să se achite în mod corect și complet de sarcinile pe care le primește în cadrul unei misiuni de audit;
   • repartizarea lucrărilor: lucrările de audit vor fi încredințate personalului care dispune de pregătirea și experiența necesară;
   • delegarea : conducerea, supervizarea și revederea lucrărilor realizate la toate eșantioanele permit obținerea unei asigurări rezonabile că lucrările efectuate răspund normelor de calitate stabilite.

< Înapoi la Dictionarul Economic