Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

compartimentele de audit public intern

« Back to Glossary Index

din entitățile publice reprezintă structura funcțională de bază în domeniul auditului public intern, care se va stabili după parcurgerea următoarelor etape:

  • identificarea tuturor activităților desfășurate atât în cadrul entității publice, cât și în structurile subordonate în care aceasta exercită în mod direct misiuni de audit intern;
  • identificarea riscurilor asociate activităților;
  • identificarea formelor de control intern atașate fiecărei activități;
  • stabilirea riscurilor reziduale ca urmare a exercitării formelor de control;
  • stabilirea fondului de timp necesar efectuării misiunilor de audit intern care să acopere activitățile la care se menține un risc rezidual mare/mediu.

După determinarea volumului activității de audit și a numărului de posturi necesare se va stabili, prin conexare cu cadrul legal care reglementează organizarea instituțiilor publice, tipul concret al structurii de organizare.

< Înapoi la Dictionarul Economic