Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

comitetul de audit

« Back to Glossary Index
 • comitetul pentru Audit Public Intern este format din:
  • a) președintele Camerei Auditorilor Financiari din România;
  • b) 2 profesori universitari cu specialitate în domeniul auditului public intern;
  • c) 3 specialiști cu înaltă calificare în domeniul auditului public intern;
  • d) 2 experți în contabilitate publică;
  • e) 1 expert în domeniul juridic;
  • f) 1 expert în sisteme informatice;
  • g) directorul general al Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern.

 • competențele comitetului sunt fie de ordin general (încurajarea comunicării dintre consiliul de administrație, conducătorii băncii, auditul intern, auditorul extern și organismul de supraveghere bancară), fie specifice:
  • avizarea cartei auditului intern, a planului de audit și a necesarului de resurse pentru această activitate;
  • asigurarea relației cu auditorul extern, în sensul primirii planului de audit de la auditorul extern, a concluziilor și recomandărilor acestuia;
  • analiza constatărilor și recomandărilor auditului intern și a planului de implementare a acestora

 • zonele principale de preocupare a comitetului de audit se referă la funcționarea sistemului de control intern și a departamentului de audit intern, ariile de risc ce trebuie acoperite de auditul intern și cel extern, corectitudinea și credibilitatea informațiilor financiare furnizate conducerii băncii și altor instituții, conformarea băncii cu prevederile cadrului legal și normativ.
 • stabilirea periodicității întrunirilor comitetului de audit este lasată de Banca Națională a României la latitudinea băncilor, pentru a fi stabilită în  cadrul regulamentului comitetului.
< Înapoi la Dictionarul Economic